Odprt je 4. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 2013 Zavarovalnice Triglav

Do 25. oktobra lahko na Zavarovalnici Triglav zaprosite za sponzorska ali donatorska sredstva. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, izobraževanja, okoljevarstva in zdravstva.  

Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave, ki je na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d. d. na tej povezavi.

V vlogi morajo biti čim bolj celovito opisane aktivnosti projekta in promocijska ponudba. Posamezni vlagatelj lahko v okviru posameznega razpisa vloži največ eno prijavo. Rok za oddajo vloge na 4. razpis je do vključno 25.10. 2013 do 24.00.

Dodatne informacije so na voljo na sponzorstva@triglav.si.

VIR: Zavarovalnica Triglav

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.