Domov | O nas | Člani

Člani

Na zadnjem občnem zboru TD Ihan, ki je bil 13. aprila 2007 je bil izvoljen naslednji

UPRAVNI ODBOR:
1. Iva Drobnič, predsednik
2. Marija Peterka, podpredsednik
3. Betka Cerar Spahić, tajnik
4. Marjanca Jasenc, blagajnik
5. Franci Vodnjov, član
6. Brane Goropečnik, član
7. Janez Kokalj, član
8. Vilma Romšak, član
9. Simona Benko, član
10. Nande Starin, član
11. Štefan Kokalj, član
12. Marjan Hribar, član
13. Bernarda Orešek, član
14. Slavka Starin, član in vodja sekcije narodnih noš
15. Simon Hribar, član in vodja sekcije žegnanja konj

NADZORNI ODBOR:
1. Martina Anžin, predsednik
2. Hribar Janez, član
3. Podlipnik Minka, član