Domov | O nas | O društvu

O društvu

Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljajo člani društva. Turistično društvo Ihan šteje 152 članov, od tega je vsaj 76 aktivnih članov. Vsaka štiri leta občni zbor voli nove člane upravnega in nadzornega odbora. Upravni odbor med seboj izvoli predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika društva.