Izšla je Strategija razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije 2014 - 2020

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo pripravili Strategijo razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije za obdobje 2014 - 2020 z namenom oblikovati dokument, ki bo predstavil možen razvoj nevladnega sektorja v Osrednjeslovenski regiji.  

Predstavljeni so ključni strateški izzivi, ki izhajajo iz analize stanja sektorja v regiji, na osnovi delavnic ter posvetov s ključnimi akterji iz nevladnih organizacij ter pripomb in dopolnitev kolegija mreže in drugih NVO iz regije. Aktivnosti so potekale med oktobrom 2011 in julijem 2012. Sprejeto strategijo bomo v nadaljevanju poskušali umestiti v strategijo razvoja regije.
 
Do Strategije razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije za obdobje 2014 - 2020 lahko dostopate na tej povezavi.

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.