Aktivno sodelovanje NVO pri pripravi strategije razvoja Slovenije 2014-2020

Namen skupine NVO bo predvsem pogledati na Strategijo razvoja Slovenije širše in premisliti, ali gre razvoj v pravi smeri, kaj bi bilo potrebno še dodati ipd. Skupina bo tesno komunicirala z NVO sektorjem in se sproti usklajevala glede posameznih predlogov. 

CNVOS pričenja postopek imenovanja 17 predstavnikov NVO, ki bodo sodelovali v delovni skupini za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 pod okriljem MGRT. Rok za prijavo upravičencev za glasovanje in za prijavo kandidatov je 11. februar 2012. Več o izboru predstavnikov je dostopno na povezavi.

S tem je prišlo do premika glede aktivnega vključevanja NVO v pripravo strategije, ki bo med drugim služila tudi kot podlaga za načrtovanje operativnih programov nove evropske finančne perspektive. Strategija sicer nastaja od začetka poletja, ko je vlada vzpostavila 7 delovnih skupin. CNVOS je že julija MGRT podal pobudo, da naj v skupinah neposredno sodelujejo tudi NVO, a je bil predlog večkrat zavrnjen.

V januarju so bila pripravljena izhodišča za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020, o katerih bo v naslednjih 3 mesecih potekala javna razprava (postopek nekoliko zamuja, saj vlada izhodišč še ni potrdila). Na nacionalni ravni je predvidenih 7 tematskih delavnic (glej spodaj), vzporedno pa bo tekla tudi razprava na regionalni ravni – predvidenih je dvanajst vladnih obiskov v regijah.

Glede na nov krog javne razprave je bil CNVOS-ov predlog za aktivno sodelovanje NVO ponovno podan na decembrski seji Sveta za razvoj nevladnih organizacij. In sicer, da se po zgledu skupine v ESS oblikuje posebna delovna skupina s predstavniki NVO. Predlog so podprli tudi vladni člani sveta, v tednu dni pa je nato prišel pozitiven odgovor MGRT.

Konec januarja so se nevladniški člani sveta tudi sestali z MGRT, kjer je bilo dogovorjeno, da bodo v skupini sodelovali po 3 predstavniki za vsako od prioritet iz Izhodišč, razen za najširšo – vključujoča družba – kjer jih bo 5. Na podlagi prioritet so bila tudi identificirana vsebinska področja, s katerih bi naj prihajali predstavniki.

Namen skupine NVO ne bo le vključevati nevladnih organizacij kot upravičencev projektov, ampak predvsem pogledati na Strategijo razvoja Slovenije širše in premisliti, ali gre razvoj v pravi smeri, kaj bi bilo potrebno še dodati ipd. Skupina bo tesno komunicirala z NVO sektorjem in se sproti usklajevala glede posameznih predlogov.

Načrt nacionalnih tematskih delavnic (sledijo 5 prioritetam iz izhodišč - datumi se bodo sicer glede na vladne zamude najverjetneje še nekoliko zamaknili):
  • 7. 2. uvodna, splošna tematska razprava
  • 20. 2. znanje
  • 7. 3. podjetnost
  • 20. 3 učinkovit javni sektor
  • 10. 4. vključujoča družba
  • 24. 4. zeleno
  • 8. 5. zaključna razprava
Izbor predstavnikov NVO v delovno skupino za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020

VIR: CNVOS
 

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.