Strategija razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo pripravili Strategijo razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije za obdobje 2014 - 2020. Namen izdelave strategije je oblikovati dokument, ki bo predstavil možen razvoj nevladnega sektorja v Osrednjeslovenski regiji in sprejeto strategijo umestiti v regionalni razvojni program.

Vabimo vas, da sodelujete v javni razpravi osnutka Strategije razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije za obdobje 2014 - 2020. V osnutku so predstavljeni ključni strateški izzivi, ki izhajajo iz analize stanja sektorja v regiji in na osnovi delavnic ter posvetov s ključnimi akterji iz nevladnih organizacij, ki so potekale med oktobrom 2011 in majem 2012.

Do osnutka Strategije razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije za obdobje 2014 - 2020 lahko dostopate na tej povezavi.

Vaše predloge in pripombe sprejemamo do vključno 22. junija 2012. Predloge in pripombe podajte tako, da navedete naslov po kazalu in njegov ožji del ter predlagano besedilo z utemeljitvijo oziroma s pripombami. Pošljite nam jih na e-naslov: info@srce-me-povezuje.si.

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.