Nova razvojna strategija in zeleni razvojni preboj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svoji spletni strani objavilo Izhodišča za pripravo Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014 – 2020 (SRS). V Izhodišča so vključeni tudi programi zelenega razvojnega preboja, vendar ne celovito, ki so jih pripravili v Mreži Plan B za Slovenijo.

Strategija razvoja bo krovni program za usmerjanje več milijard evrov iz evropskih skladov. To bo v prihodnjih letih edini svež denar za razvoj Slovenije, zato je odgovornost vlade zelo velika. Spletna skupnost aktivnih državljank in državljanov Tretji člen je zato jeseni na spletni strani www.tretjiclen.si objavila nujen Poziv Vladi RS, naj v novo razvojno strategijo vključi programe zelenega razvojnega preboja. Do danes je Poziv podpisalo že več kot 10.000 ljudi, pridružilo se mu je skoraj 200 partnerskih podjetij, občin in organizacij. V pozivu Tretjega člena je med drugim zapisano: Strategija razvoja Slovenije naj vključuje vitalne programe na sedmih družbeno pomembnih področjih: (1) prehranska samooskrba, (2) vrednostna veriga lesa, (3) energetska prenova stavb, (4) prehod na obnovljive vire energije, (5) posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza, (6) učinkovita raba naravnih virov in (7) zeleni turizem.

Programi zelenega razvojnega preboja so v predlagana Izhodišča za Strategijo razvoja Slovenije, ki jih je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Uradom RS za makroekonomske analize in razvoj, dejansko vključeni. Izhodišča torej odražajo prizadevanje pripravljalcev dokumenta za vključitev »zelenega«, ki je tudi eno od petih strateških prioritet. »Žal pa programi zelenega razvojnega preboja v Izhodiščih niso povezani z ostalimi prioritetami, prav tako ni prepoznan njihov polni potencial ter celovite prednosti, ki jih prinašajo. Obstaja celo nevarnost, da druge prioritete ogrozijo bistvo zelenega preboja«, pravi Vida Ogorelec.

V procesu priprave Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 je Mreža Plan B za Slovenijo oblikovala publikacijo »Plan B za Slovenijo 4.0 – Za zeleni razvojni preboj: Prispevek za Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020«. V njej je zajetih 6 vertikalnih programov Zelenega razvojnega preboja, ki jih dodatno podpira 5 horizontalnih programov, in potrebni ukrepi znotraj vsakega programa.

Vsebine omenjene publikacije so bile vložene v posvetovalnem procesu, ki jih je z objavo spletnega vprašalnika do konca oktobra lani zbiralo Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologije. Celovito publikacijo je Mreža Plan B za Slovenijo pripravila, da bi bile vložene vsebine bolj pregledne in dostopne javnosti. 

VIR: PLAN B

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.