Posojila za pred-financiranje projektov

Na voljo so posojila za programsko pred-financiranje projektov, ki so bili uspešni na evropskih razpisih. S tem si lahko tudi nevladne organizacije zagotovijo posojilo, s katerim bodo nemoteno izvedla evropske projekte. 

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil razpis za dodeljevanje posojil za programsko pred-financiranje projektov, ki so bili uspešni pri kandidiranju na evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

S tem razpisom so lahko tudi nevladne organizacije vlagatelji oziroma upravičenci do ugodnega posojila. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 1.000.000 EUR, sredstva za financiranje programa pred-financiranja so zagotovljena s PFN sklada za leto 2013. 

Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 10.000 EUR in največ 100.000 EUR, v kar ni vključen DDV. Vlagatelj za projekt lahko s strani sklada pridobi posojilo v skupni višini do 80% pogodbene vrednosti.

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.10.2013.

Podrobnosti in obrazci so dosegljivi na povezavi: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

VIR: Slovenski regionalno razvojni sklad
 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.