Pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi

Nevladne organizacije imajo precejšnje težave pri zagotavljanju finančnih sredstev za izvedbo projektov, tudi če sredstva uspejo pridobiti na razpisih. Razpisovalci namreč ne nakažejo sredstev vnaprej, ampak po izvedenih aktivnostih, po odobritvi poročila. Pomeni, da je treba finančna sredstva založiti, najeti posojilo ali črpati sredstva, ki so namenjena drugim aktivnostim oz. projektom. Slovenski regionalno razvojni sklad z javnim razpisom za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015 delno rešuje težave z likvidnostjo pri izvajanju evropskih projektov.

Nekateri razpisovalci predvidijo avanse po podpisu pogodbe, ki pokrijejo vsaj začetno fazo projekta, naprej pa je potrebno stroške plačati, čeprav finančnega priliva še ni bilo. Posojila bank je relativno težko dobiti, obresti pa pomenijo velik finančni zalogaj za posojilojemalce, saj jih ne morejo uveljavljati znotraj sofinanciranja projektov pri razpisovalcih.

Pri javnem razpisu za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi so posojilni pogoji relativno ugodni. Pri minimalni višini posojila 5.000,00 € in maksimalni 100.000,00 € je obrestna mera veljavna referenčna obrestna mera za izračun državnih pomoči* + 1,00 % letno (* Referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči na dan 1.6.2015 znaša 1,22%).

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada po tem javnem razpisu pridobi posojilo v skupni višini do 80 % pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 100.000,00 EUR.

Upravičenec vrne posojilo 8 dni po vsakokratnem prejemu evropskih sredstev in najkasneje 3 leta po podpisu posojilne pogodbe, obresti pa plačuje mesečno.

Več si lahko preberete v opisu razpisa.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.