Poslanci izglasovali novelo Zakona o izvrševanju proračunov

Iz Državnega zbora RS prihaja dobra novica za nevladne organizacije. Poslanci so namreč izglasovali novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A) in s tem tudi amandma, ki ga je pripravil CNVOS, da se za vsa društva, zavode in ustanove 30% avansi poleg na evropskih, dovoljujejo tudi na nacionalnih razpisih! Predplačilo namreč lahko za marsikatero nevladno organizacijo pomeni preživetje. 

Državni zbor je obravnaval in po nujnem postopku tudi že potrdil novelo Zakona o izvrševanju proračunov za 2013 in 2014. Vanjo je CNVOS-u uspelo vnesti tudi amandma glede predplačil na nacionalnih razpisih za nevladne organizacije. O predlačilih govori 26. člen zakona. 

S spremembami, ki jih je CNVOS dosegel novembra 2012 ob sprejemanju ZIPRS1314, so bili doslej avansi na nacionalnih razpisih namreč dovoljeni le za nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu. Rešitev ni bila posrečena, na kar smo opozarjali že jeseni, ko nam je sicer državni zbor vsaj delno prisluhnil. Zato smo že takrat Ministrstvu za finance posredovali dodaten predlog, ki pa sprva ni bil upoštevan. Pred 10 dnevi je namreč vlada potrdila novelo, ki ne samo, da ni širila kroga upravičencev do avansov, ampak je celo v celoti brisala možnost avansov na nacionalnih razpisih.

Na CNVOS smo takoj pripravili amandma in intervenirali preko političnih strank in državne sekretarke na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Na srečo uspešno – koalicija in Ministrstvo za finance so ga upoštevale, poslanci pa potrdili na seji Odbora za finance dopoldan prejšnji torek, pozno zvečer pa je bil potrjena še novela v celoti.

Avansi so tako odslej dovoljeni, ne pa tudi nujni. Odločitev o njih je namreč v rokah razpisovalcev razpisov (ministrstev, vladnih uradov). CNVOS bo vse vladne organe v prihodnjih dneh pozval, da naj dano možnost upoštevajo in predvidijo v svojih razpisih, dobrodošlo pa je, da nanjo opozarjamo prav vsi v nevladnem sektorju.

VIR: CNVOS 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.