Objava poziva za članstvo LAS Srce Slovenije 2014-2020

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije Vas vabi, da v novem programskem obdobju 2014–2020 postanete njen član. Povabilo velja tako za obstoječe člane iz obdobja 2007-2013 kot za nove člane. Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Partnerstvo v LAS sestavljajo po načelu tripartitnosti predstavniki javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih sektorjev, in sicer:

  • javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),
  • ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije) ter
  • zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).
Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja. Pravice članov so:
  • da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020,
  • da volijo in so izvoljeni v organe LAS,
  • da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,
  • da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS.
Zaradi podpisa Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za obdobje 2014-2020 pismo o nameri, ki ga najdete na povezavi posredujete do 05.03. 2015 na naslov:
LAS Srce Slovenije
Kidričeva cesta 1
1270 Litija

Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS Srce Slovenije lahko dobite pri upravljavcu LAS na telefonski številki 01/ 896 27 15 (Saša Ceglar Vidmar, Mitja Bratun) ali na elektronskem naslovu las@razvoj.si.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.