Domov | O nas | Koledar društvenih ...

Koledar društvenih dogodkov 2014

MesecDogodek                  Datum    
januarDelavnica: Tradicionalna kulinarika Jablaniške doline; projekt Dobrote iz srca  
Nočni pohod v Gradišče pri Litiji
Predavanje o zdravi pridelavi hrane (Zvone Černelič)
Predstavitev na sejmu Alpe Adria,  turizem in prosti čas, na GR v Ljubljani
16.1.
17.1.
23.1.
31.1-1.2.
februarPredavanje : Ravnovesje na krožniku- ravnovesje v telesu (Marija Merljak)
Udeležba na usposabljanju Rural Youth unite Europe, v Makedoniji
11.2.
25.1.-5.2.
marecObčni zbor članov društva
Udeležba na sestanku partnerjev projekta ECRC v Sofiji
Ogled dobre prakse v Poljanski dolini
Usposabljanje za varno delo z motorno žago 
Kulinarična delavnica : priprava tradicionalne hrane; projekt Dobrote iz srca;
8.3.
11.3.-13.3.
22.3.
marec
marec
april11. pohod po obronkih Jablaniške dolina
Nastop ŽPZ LAZ v Domu Tisje
Celodnevne pevske vaje ŽPZ LAZ v GD Jeblanica
Pohod po pohodu po Jablaniški poti
5.4.
12.4.
12.4.
27.4.
majNastop ŽPZ LAZ na otvoritvi gasilskega doma v Zg. Jablanici
Udeležba na mladinski izmenjavi v Palermu, Sicilija
Ogled dobre prakse v Pomurju (Pomelaj -Velika Polana)
Dan jagod in špargljev na Bregu pri Litiji
Nastop ŽPZ LAZ na občinski pevski reviji
3.5.
2.5.-10.5.
10.5.
25.5.
8.5.
junijPredstavitev KS v Litiji ob občinskem prazniku - sodelovanje s KS Breg-Tenetiše 
Izlet ŽPZ LAZ
14.6.
junij 
julijDelavnica na terenu v okviru projekta ECRC (Evropski informacijski center civilne družbe)julij
avgust  
septemberNastop ŽPZ na srečanju starejših - KORK Jablaniška doline
Sodelovanje na festivalu NVO-LUPA v Ljubljani (Open days ECRC)
 14.9.
25.9.
oktober  
novemberDelavnica - lokalna samooskrba, pridelava hrane nov
decemberPodeželje v mestu Litija - stojnica
Štefanovo srečanje - prireditev v Zgornji Jablanici                                                       
      23.12.
26.12.