Domov | O nas | Vizija

Vizija

„S povezovanjem in vključevanjem sodelovati pri izrabi potencialov za zagotavljanje vitalnosti podeželja in dvig kakovosti življenja na območju Jablaniške doline in širšega območja ter spodbujati njegovo trajnostno rast.”