Domov | O nas | Aktivnosti društva v letu ...

Aktivnosti društva v letu 2013

POROČILO O DELU

DRUŠTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ

V LETU 2013

 

 Statut

Statut društva v letu 2013 nismo spreminjali. Zaradi spremembe zakonodaje bo ob prvi spremembi potrebno uskladiti pridobitne dejavnosti z novo standardno klasifikacijo dejavnosti.

Stutus v javnem interesu

Društvo LAZ je na podlagi vloge na Ministrstvo na kmetijstvo in gozdarstvo v letu 2010 pridobilo statusa društva v javnem interesu. 4.7.2012 smo od Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejeli odločbo s katero status lahko dokazujemo. Društvo je upravičeno za del dohodnine, če zavezanci podajo na DURS tako izjavo. Poleg tega smo oproščeni plačila taks pri raznih vlogah (npr. za namestitev transparentov na javnih mestih) in brezplačno uporabo občinskih prostorov.

Članstvo

V letu 2013 se je v društvo vključilo 16 novih članov.  Na dan 31.12.2013 je 113 članov. Članarino je plačalo 76 članov. 6 otrok  je  oproščeno plačila. Članarina za odrasle je znašala 10 EUR, za dijake in študente 5 EUR, za mlajše otroke je bilo članstvo brezplačno.

Zaposleni

V letu 2013 se je društvo prijavilo na razpis za javna dela in bilo pri tem uspešno. V letu 2013 je bila tako zaposlena na društvu 1 oseba.

Delovanje upravnega in nadzornega odbora

Na občnem zboru 2011 smo za štiriletno obdobje izvolili organe društva:

Upravni odbor ima 7. članov:

Predsednica: Gabrijela Babič,

Podpredsednica: Magda Medvešek,

Blagajnik: Tatjana Dolšek

Člani: Agata Lambergar, Breda Zaman, Pavla Rozina, Franci Lenart

Nadzorni odbor: Nada Pintar, Mojca Hauptman, Strmljan Milena

Disciplinska komisija: Marko Samec, Tjaša Bajc, Silvo Lambergar

Namestnika: Ivanka Bučar, Marija Tomažin

 

Izvedene so bile sledeče aktivnosti – navedene kronološko:

IZVAJANJA PROJEKTA ECRC – 1.1.2013 do 22.12.2013

Društvo je v letu 2012 v partnerstvu z organizacijo IDA – International Development Association iz Bolgarije ter še 5-imi drugimi evropskimi partnerji iz Grčije, Italije, Romunije, Avstrije in Latvije pridobilo podporni projekt Evropski centri za civilno družbo. Projekt je financiran s strani Evropske komisije preko programa Evropa za državljane. Podporni projekt je društvo pričelo izvajati v začetku leta 2013. Namen tega ukrepa je podpirati dejavnosti, ki lahko vodijo do vzpostavitve dolgotrajnih partnerstev in mrež, ki bodo dosegle veliko različnih zainteresiranih strani, da bi spodbujali aktivno evropsko državljanstvo in s tem prispevali k zagotavljanju boljšega odziva na cilje programa in k doseganju čim večjega učinka in uspeha celotnega programa. 

Aktivnosti, ki smo jih izvedli:

  1. Predsednica se je udeležila prvega partnerskega sestanka, ki je bil v Sofiji od 1. do 3. marca na katerem so bile dogovorjene vse projektne aktivnosti, način in roki izvedbe.
  1. Vodilni partner je v marcu pripravil usposabljanje moderatorjev za izvajanje delavnic in svetovanj o programu Evropa za državljane. Usposabljanje od 9. do 13. aprila so se v Sofiji udeležile tri predstavnice društva.
  2. Dne 10.5. smo v Trzinu organizirali predavanje o možnostih financiranja projektov iz programa Evropa za državljane. Predavanje je bilo namenjeno nevladnim organizacijam, društvom, občinam, da bi se več in lažje prijavljali na razpise programa EZD. Predstavili smo jim tudi naše izkušnje pri izvajanju projekta LAGEX - srečanja državljanov občine Šmartno pri Litiji s hrvaško občino Brezniški Hum Predavanja se je udeležilo 29 oseb. 
  3. Prireditev Tolminski punt, ki so nekdaj izražali aktivno državljanstvo, smo izkoristili  za organizacijo delavnice v Tolminu – od 6. do 7. Julija.. Namen delavnice »Spodbujanje aktivnega državljanstva« je bil ustvarjanje civilnih iniciativ, pobud ter seznanjanje udeležencev z opcijami, ki jih nudi program Evropa za državljane v okviru katerega se izvaja projekt ECRC. K delavnici smo pritegnili tudi župana Tolminske občine ter nekaj mestnih svetnikov. Delavnice se je udeležilo 36 oseb, nastale so 4-i pobude, ogledali smo si dobre prakse majhnih skupnosti, ki z skupnimi močmi uspešno izvajajo projekte.
  4. Izvedba dneva »odprtih vrat« na Prešernovem trgu v Ljubljani. V okviru festivala nevladnih organizacij LUPA smo 26. septembra na stojnici informirali mimoidoče o ciljih in priložnostih, ki jih nudi program Evropa za državljane in vabili organizacije, ki so se tudi predstavljale na prireditvi, da se vpišejo v mrežo ECRC, ki je na projektni spleti strani s ciljem lažjega iskanja partnerjev pri skupnih prijavah na razpise.
  5. Od 15 do 20. oktobra je vodilni partner pripravil še zaključni partnerski sestanek katerega se je udeležilo na jugu Bolgarije v Banskem  po 5 oseb iz vsake partnerske organizacije. Namen sestanka je bil pregled opravljenega dela tekom celotnega leta ter snovanje novih projektnih idej za prihodnost. Organizacija IDA je pridobila nov podporni projekt za leto 2014, Društvo LAZ pa je ponovno v vlogi partnerske organizacije.

V okviru projekta je nastala tudi nova spletna stran www.ecrc-eu.si in Praktični priročnik za razvijanje in upravljanje projektov, ki jih nudi program Evropa za državljane.

ORGANIZACIJA DELAVNICE  » PRIPRAVA NAREZKOV, NAMAZOV IN SOLAT« - 16.1. 2013

V okviru programa dela Društva za razvoj podeželja LAZ za leto 2013 smo izvedli delavnico » Priprava narezkov, namazov in solat« v gostilni Pustov mlin. Delavnico je vodila Darja Povše, vodja kuhinje v gostilni Pustov mlin.

Udeležba je bila omejena na 10 -12 oseb, na delavnici je bilo prisotnih 12 članic društva. Vodja delavnice je skrbno pripravila vse sestavine in postopke v pisni obliki in razdelila vsem udeleženkam. Udeleženke delavnice so pridobile kar nekaj praktičnih nasvetov ter  potrdilo o udeležbi na tečaju. Udeleženke so bile z delavnico izredno zadovoljne ter si podobnih delavnic želijo še več.                                                                                                          

 

PROMOCIJA NA SEJMU ALPE-ADRIA, TURIZEM IN PROSTI ČAS (TIP)   24.1. do 27.1.2013

Sejemska prireditev Turizem in prosti čas – TIP se je odvijala od 24.1. do 27.1.2012 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Pod okriljem Turistične zveze Slovenije smo se od petka do nedelje predstavili v Marmorni dvorani in skupaj s kmetijami promovirali prireditve in drugo turistično ponudbo Jablaniške doline.

Sodelovale  so kmetije  pr' Bancerle (Katarina Možina, Tomaž Povšin), pr'Janez (Pavla Rozina), pr' Poglajen ( Fani in Nuša Poglajen) ter članica društva Mojca Hauptman. Vsi so promovirali društvo, Jablaniško dolino ter lastno ponudbo. Obiskovalcem smo ponujali jablaniške štrukeljce.

Za pohod in Dan jagod in špargljev  smo natisnili in razdelili veliko letakov, promovirali pa smo tudi zbirko Savskih prodnikov, katere upravitelj je društvo.

ORGANIZACIJA NOČNEGA POHODA V GRADIŠČE PRI LITIJI – 25.1.2013

Pohodniki so se iz Tenetiš, Gradiških Laz in Jablanice odpravili proti cerkvi sv. Magdalene v Gradišče pri Litiji, nato pa so nadaljevali druženje na eko kmetij pr'Kokolj in pod šotorom na kmetiji pr'Vovk. Udeležilo se je več kot 200 ljudi.

Društvo je poskrbelo za promocijo z novimi transparenti in objavami v občinskih glasilih in na radiu Goess.

OBČNI ZBOR – 23.2.2013 v Gostilni Pustov mlin 

Občnega zbora se je udeležilo 30 članov. Potrjeno je bilo poročilo o delu in financah za leto 2012 ter sprejet program dela in finančnega načrta za leto 2013. Nekaj  časa smo namenili tudi organizaciji 10-letnice društva, ki je sledila v marcu. Neformalni del smo kot že lani združili s Športnim društvom Dolina in si delili stroške ansambla in pogostitve.

PREDAVANJE –»PRIDELAVA ZELENJAVE OD SEMENA DO SEMENA  NA NARAVEN NAČIN« 7.3. 2013 v gostilni Pustov mlin

Društvo je organiziralo predavanje, ki ga je izvedla ga Fanči Perdih (AMARANT) na temo »Ekološka semenska pridelava«. Predihova, ki je danes vodja  ekološke semenarske hiše Amarant se od leta 2007 ukvarja s predelavo ekoloških semen zelenjadaric in zelišč. Udeležencem predavanja je tako objasnila marsikatero ekološko neoporečno rešitev, ki vodi do večjega pridelka.

10 LET DELOVANJA DRUŠTVA LAZ- 16.3. 2013 v KD Šmartno pri Litiji

Društvo je obeležilo svoje desetletje dolgo delovanje s prireditvijo v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji. Tekom programa prireditve je bilo predstavljeno celotno delovanje društva. Za glasbene vložke so poskrbeli harmonikaši ter Ženski pevski zbor LAZ, članice društva, pa so napekle pecivo za pogostitev. Obema občinama in sosedskim društvom smo se zahvalili za sodelovanje in izrazili željo po še tesnejšem sodelovanju.

Dogodek je bil oglaševan v lokalnih medijih. Društvo je poslalo vabila vsem, ki so kakorkoli sodelovali z društvom odkar je bilo ustanovljeno.

10. POHOD PO OBRONKIH JABLANIŠKE DOLINE – 6.4.2013

V soboto 6. aprila 2013 je Društvu Laz s pomočjo domačinov uspešno izpeljal že 10. Pohod po obronkih Jablaniške doline. Priprave so začele že na občnem zboru, sledili so organizacijski sestanki s ponudniki ob poti.  S promocijo pa smo pričeli že decembra z vpisom pohoda v koledarje prireditev in pošiljanjem ponudbe pohodniškim in upokojenskim društvom v Sloveniji.

Na Društvu LAZ smo poskrbeli za promocijo pohoda (pripravili članke za objave v medjih: spletne strani, časopisi, radio, izobesila sta se dva transparenta, o pohodu smo pisno obvestili preko 300 pohodniških in upokojenskih društev ). Zbrali smo okoli 400 dobitkov  in prevzeli vso ostalo organizacijo: pripravili zloženko za ponudbo ob poti, prijavili prireditev na policiji, označili dostop do starta, pripravili kulturni program na zaključku, poskrbeli za stojnice, priprava cenikov za cilj, napisi za stojnice, za golaž in palačinke na cilju – za vse sodelujoče in obiskovalce.

Na zaključni prireditvi so nastopili mladi harmonikaši Bogdana Ilovarja, ki nam vsako leto zagotovi ozvočenje. V Hiši spominov je bila na ogled razstava, ki je zajemala delček vsake razstave v preteklih 10-ih letih,  ki sta jo pripravila Malči in Marko Samec.  Ponudba je bila pestra poleg stojnic na ciljnem prizorišču so se pohodniki lahko okrepčali tudi med potjo.

Na dan pohoda je bilo slabo vreme, hladno z nekaj dežja. To najbolj zagretih pohodnikov ni ustavilo je bil pa obisk občutno manjši. Pohoda se je udeležilo le okoli 500 pohodnikov, od tega se jih je 200 registriralo.

ORGANIZACIJA STROKOVNE EKSKURZIJE - 13.4. 2013 Visoki Kras med Postojno in Pivko

Drušvo je za člane organiziralo strokovno ekskurzijo na Kras. Udeleženci so si ogledali nekaj dobrih podeželskih praks. Ekskurzije se je udeležilo 32 oseb.

PREDAVANJE O VRTNARJENJU »Z NASVETI DO OBILNEGA PRIDELKA NA VRTU SKOZI LETNE ČASE »– 15.4. 2013

Predavanje je vodila ga. Miša Pušenjak, univ.dipl.inž. kmet., specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Predavateljica je podala veliko  praktičnih nasvetov in opozorila na napake, ki jih delamo  pri sajenju in vzgoji zelenjave in dišavnic na vrtovih in njivah.

Predavanju je z zanimanjem prisluhnilo 92 udeležencev iz Občine Šmartno pri Litiji in Občine Litija. To je dokaz, da se vedno bolj zavedamo, kako je pomembna pridelava hrane doma na čim bolj naraven način. Zelo pohvalno je, da je veliko zanimanja tudi med mladimi, ki si še nabirajo izkušnje na tem področju.

POHOD PO POHODU – 23.4.2013

Pri organizaciji pohoda vsako leto sodeluje preko 60 članov društva in domačinov, katerim je namenjen pohod po pohodu, kot zahvala za dobro opravljeno delo. Izvedli smo ga  23.4.2013 na Omahnovem vikendu na Dolgem Brdu. Pohoda in zaključka se je udeležilo okoli 30 ljudi.

PRIDOBITEV JAVNIH DEL – 29.4. 2013

Društvo je uspešno prijavilo na razpis Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje javnih del ter tako pridobilo enega zaposlenega za poln delovni čas do konca leta za pomoč pri izvajanju aktivnosti in projektov društva.

DAN JAGOD IN ŠPARGLJEV – 1.6.2013

Dan jagod in špargljev smo izvedli v sodelovanju z PGD Breg in Športnim društvom Breg Tenetiše ter podpori KS in  domačinov, in sicer zaradi slabega vremena teden kasneje kot načrtovano. Koncept prireditve je zajemal kulinariko, delavnice za otroke, ponudba na stojnicah, športne družabne igre, srečelov. Pomembna dopolnitev prireditve je bila razstava malih domačih živali, starega orodja in kmetijske mehanizacije na Paternostrovi domačiji. Na Društvu LAZ smo poskrbeli za koordinacijo prireditve in za promocijo prireditve (izobešeni so bili transparenti, plakati, raznosili so se letaki, objavili so se članki v časopisih, spletnih straneh, javili smo se na nekatere radijske postaje). Priskrbeli smo stojnice in 30 ponudnikov domače in umetne obrti ter seveda jagod, špargljev in hišnih dobrot domačij iz Brega, Tenetiš in Jablaniške doline. Zaradi večdnevnega deževja pred dogodkom smo stojnice namesto na travnik razporedili pred gasilskim domom na asfalt. Prireditev je bila tokrat izjemoma na soboto. Obisk je bil nekoliko slabši kot prejšnja leta, vendar ne majhen – okoli 2000 ljudi preko celega dneva.

Zaslužek od prireditve je tako kot prejšnja leta namenjen za obnovo gasilskega doma Breg, za katerega imamo oblikovan poseben sklad. Ker je prireditev potekala že 4ič je sklad z letošnjim dogodkom izpolnil svoj namen, saj je izolacija in fasada že zaključena.

MLADINSKA IZMENJAVA »OBARVAJ SVOJE MNENJE« NA BALATONU, MADŽARSKA 10.6. - 19.6.2013

Društvo se je kot partner prijavilo pri izvedbi mladinske izmenjave na Madžarskem. 6 mladih deklet iz Jablaniške doline je na ta način dobilo priložnost, da v praksi uporabijo angleški jezik ter se družijo z vrstniki. Na izmenjavi je sodelovalo 7 evropskih držav skupaj 42 udeležencev. Stroški izmenjave so kriti s strani Evropske unije preko programa Mladi v akciji. Lastna udeležba je bila v višini 30% potnih stroškov.

STROKOVNA EKSKURZIJA NA POSOČJE, TOLMISKO IN KRAS 6.7. - 7.7. 2013

Projekt Evropski podporni centri smo poleg projektnih aktivnosti izkoristili tudi za dvodnevne oglede dobrih praks v zahodnem delu Slovenije in zamejstvu. Poleg naravnih znamenitosti, kot sta izvir Soče in izvir reke Timav ter voden ogled Alpskega botaničnega vrta v Trenti, smo si ogledali spomenik vojnim žrtvam v Doberdobu in kar tri prireditve: Puntarske dneve v Tolminu, Festival sivke v Ivanjem Gradu in Furmanski praznik v Postojni. Izleta se je udeležilo 30 članov društva.

SODELOVANJE PRI IZVEDBI PROJEKTA SOUNDEX, ŠMARTNO PRI LITIJI 13 - 15. 9 2013

Tako kot lansko leto pri izvedbi projekta Lagex, smo tudi letos prevzeli vlogo koordinatorja pri izvajanju projekta Soundex, v katerem je bila partner občina Šmartno pri Litiji. Pri projektu je šlo za srečanje državljanov financiranega s strani programa Evropa za državljane. Projekt je ponovno združil občane občin Šmartno pri Litiji ter Brezničkega Huma iz Hrvaške. Tekom 2-dnevnega srečanja so gostje iz Hrvaške obiskali dve eko kmetiji v Gradišču pri Litiji, pokušali vina v zidanici v Vinjem vrhu in si ogledali zanimivosti Šmartnega. Osrednji dogodek je bil koncert Tamburaškega orkestra Šmartno, Limene godbe iz Brezničkega Huma ter ŽPZ LAZ v Kulturnem domu Šmartno. Nedeljsko druženje v ŠRC Reka pa so pripravili člani Športnega društva dolina. Druženja od petka do nedelje so se udeležili skoraj vsi udeleženci našega lanskega obiska na Hrvaškem, šmarski župan in nekaj svetnikov in predstavnikov Šmarskih tamburašev in vinogradniškega društva Štuc. Gostje so bili zelo zadovoljni s programom in našim gostoljubjem, kot tudi nastanitvijo na domačiji Paternoster.

PROMOCIJA NA FESTIVALU LUPA V LJUBLJANI – 26.9.2013

Društvo LAZ je v centru Ljubljane izvedlo celodnevno promocijo Jablaniške doline. Razdelili smo kar nekaj kosov promocijskega materiala, tako zloženk kot trgank. Zanimanje za stojnico je bilo veliko. Glede na to, da se v Ljubljano vsako leto zgrinja več tujih turistov ugotavljamo, da bi rabili več promocijskega materiala tudi v tujih jezikih.

IZVAJANJE PROJEKTA »DOBROTE IZ SRCA« 1.9.2013-31.8.2014

Veliko se govori o potrebi po povečanju lokalne samooskrbe, vendar pa je pot, da zadostiš vsem tržnim, davčnim in pogojem za varno delo z živili lahko zelo zahtevna. V Društvu za razvoj podeželja LAZ iz Jablaniške doline in Društvu podeželskih žena in deklet iz Polšnika smo si s skupnim projektom zadali cilj, da uredimo pogoje, da bodo pekovski izdelki, narejeni na tradicionalen način na voljo kupcem.

Za izvedbo projekta Dobrote iz srca smo pridobili sredstva iz LAS Srce Slovenije in k sodelovanju so vabljene vse gospodinje iz Jablaniške doline in Polšnika, ki rade pečejo domače dobrote.

Namen projekta je tako vzpostaviti pogoje in ponuditi podporno okolje za razvoj dejavnosti na podeželju. Dodatne aktivnosti, kot je peka, lahko podeželskim ženskam zapolni vrzel, ki nastane v zimskem času in je vsekakor dobrodošel vir zaslužka. V sklopu projekta, katerega tema je kulinarika bodo potekale različne delavnice. Eden od ciljev je zato tudi zbiranje tradicionalnih receptov iz področij kjer delujeta obe društvi, ki jih bomo objavili v knjižici. Podporo pri projektni prijavi in samem izvajanju projekta v vlogi mentorja izvaja Stičišče nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije.

V sklopu projekta so bile v letu 2013 izvedene naslednje aktivnosti:

1. Delavnica "Usposabljanje za varno delo z živili in predstavitev projekta dobrote iz srca" -3. december 2013

Na usposabljanju, ki je bilo izvedeno v začetku decembra, je Petra Privšek Konjaćič strokovnjakinja za varno delo z živili usposobila udeleženke ter predstavila kako pravilno shranjevati in označevati izdelke. Interes je bil velik, potrdilo o opravljenem tečaju iz varnega dela z živili je pridobilo 30 udeleženk. 

2. Delavnica "Tečaj peke piškotov"- 10. december 2013

Delavnica, ki je potekala 10 decembra v gostilni Pustov mlin je bila namenjena otrokom od 1. do 5. razreda osnovne šole. Polšniške gospodinje so za otroke pripravile brezplačno delavnico, katere namen je bilo prenos znanja od izkušenih pekaric na  naše mlade udeležence. Otroci so oblikovali in pod vodstvom gospe Marinke Bevc napekli svoje piškote.

Druge projektne aktivnosti: 

1. Oblikovanje brošure z recepti

Posvet z dr. Bogatajem v novembru 2013

V ta namen smo se posvetovali z dr. Janezom Bogatajem, ki v kulinaričnih posebnostih določenega območja vidi velik potencial za promocijo in razvoj turizma. Na podlagi svojih bogatih izkušenj je podal menje, da so prireditve na našem območju kot je recimo Dan jagod in špargljev in pohod po Jablaniški poti odlična priložnost za umestitev tradicionalne kulinarike v našo ponudbo. Za jablanške štrukeljce, pa recimo  vidi priložnost v organizaciji posebnega dogodka. 

2. Vzpostavljanje tržnih poti v praksi

Predstavitev na tržnici Podeželju v mestu 23. decembra 2013

Na delavnici "Usposabljanje za varno ravnanje z živili" je 30 udeleženk pridobilo ustrezna potrdila. Nekaj udeleženk je svoje novo pridobljeno znanje že uporabilo na skupni stojnici, kjer so se kupcem prvič predstavile z svojimi izdelki.

 

 

ŠTEFANOVO SREČANJE V GASILSKEM DOMU V ZGORNJI JABLANICI – 26.12. 2013

V dvorani gasilskega doma v Jablanici smo izvedli že 11-o Štefanovo srečanje, ki je potekalo v novem gasilskem domu. Srečanje je bilo zelo dobro obiskano, kljub dosti večji dvorani, kot smo je bili vajeni je bila ta polna do zadnjega kotička. Krajane smo obvestili preko objave v Jablaniških novicah, poslanih na vsa gospodinjstva v Jablaniški dolini. V sodelovanju s koordinacijo KS Jablaniška dolina smo pripravili kulturni program za otroke in odrasle ter obdaritev otrok z dedkom mrazom. Poskrbeli smo pogostitev in dobro vzdušje.

Druge aktivnosti:

PROMOCIJA:

-          Namestitev informativnih tabel na avtobusni postaji Breg in Tenetiše: pridobitev kartografske podlage, priprava vsebin, oblikovanje, tisk, pridobitev soglasja občine namestitev na steklene stene postajališča 

 

-          Nabava promocijskega materiala: lesen podstavek v obliki jabolka s tiskom logo (jabolko) i www.jablaniskadolina.si

 

-          Urejanje spletne strani www.jablaniskadolina.si in facebook profila Jablaniška dolina ter razvoj novih spletnih podstrani za kmetije oz. turistične ponudnike Jablaniške doline

INFORMIRANJE:

-          Izdaja Jablaniških novic: uspeli smo pripraviti samo eno številko v marcu.

-          Urejanje spletne strani www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz

-          Informiranje članov UO in NO preko e-pošte

OZNAČEVANJE POTI:

Avgusta letos je društvo dalo izdelati nove označevalne tablice za pohod po Jablanški poti. Prejšnje lesene tablice so bile že precej dotrajane zato smo se odločili za trajnejši material.

 

UPRAVLJANJE STALNE ZBIRKE SAVSKIH PRODNIKOV

 

V letošnjem letu je zbirko obiskalo nekaj več skupin kot prejšnja leta. Poleg sprejema in vodenja po zbirki obiskovalce seznanimo tudi z zgodovino vasi Breg, kjer se zbirka nahaja. Do konca decembra 2013 je zbirko obiskalo 8 skupin.

 

 

PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV

Za delovanje in izvajanje programov društva smo pripravili sledeče prijave na razpise:

-          Občina Šmartno pri Litiji: kmetijstvo, turizem, tehnična podpora

-           Evropska komisija - Evropa za državljane: projekt Soundex v imenu občine Šmartno pri Litiji in projekt ECRC kot partner, projekt SEMINA – Miklavževanje v Romuniji

-          Mladi v akciji: več priključitev partnerstvom za mladinske izmenjave, več partnerskih prijav za izvajanje usposabljanj - seminarjev prijava mladinske pobude Priložnost zame

-          Vseživljenjsko učenje – program Grutwig: prostovoljstvo starejših na področju kulturne dediščine, partnerstvo s poljsko organizacijo Zeleni slon

-          LAS Srce Slovenije: projekt skupne pripravljalnice peke – partnerstvo z Društvom podeželskih žena in deklet Polšnik na projektu Dobrote iz Srca

-          EEA Norveški finančni mehanizem: prijava projekta Ohranjamo biotsko raznovrstnost

 

DELOVANJE ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA LAZ:

-          Vaje 1x tedensko obiskuje 19 žena in deklet iz Jablaniške doline pod vodstvom zborovodkinje Ane Tori. Do pomladi je za vaje odstopila prostor ena od pevk, ko pa se je zbor povečal, je prostor postal premajhen in zbor se je preselil v gasilski dom na Bregu, kjer ima društvo v najemu prostor za zbirko prodnikov. Ker ni ogrevanja, bo čez zimo zbor vadil v OŠ Šmartno.

-          Nastopi:

16. marca na praznovanju 10-letnice Društva LAZ v Kulturnem domu Šmartno

11. aprila ob kulturnem dogodku v Knjižnici Šmartno

14. septembra na koncertu projekta Soundex v Kulturnem domu Šmartno ob spremljavi Tamburaškega orkestra Šmartno

Nastop v kulturnem programu ob Jablaniškem pohodu smo zaradi slabega vremena odpovedali.

14. decembra na srečanju starejših, ki ga je organiziral RK Breg v gasilskem domu na Bregu

26. Decembra na Štefanovem srečanju v dvorani novega gasilskega doma v Jablanici.

 

-          Kronika delovanja zbora: priprava vsebin in tisk brošure o delovanju zbora v sezoni 2012/13

 

-          Oprema zbora: enotna oblačila – tunike smo nabavili s sredstvi iz razpisa za kulturno občine Šmartno pri Litiji

 

-          Izobraževanje: Premagovanje strahu in treme pred nastopi je bila tema delavnice, ki jo je izvedla Saša Einsiedler v organizaciji Stičišča NVO osrednje Slovenije in so se je udeležile članice zbora 22. Oktobra. Delavnica je bila v sejni sobi gasilskega doma na Bregu.

 

-          Izlet na Ptuj: izgradnja tima je bil cilj izleta z vlakom na Ptuj dne 26. oktobra s pomočjo sponzorjev Slovenske železnice, Don don in prispevkom udeleženk.

UPRAVLJANJE DRUŠTVA

Sestanki upravnega in nadzornega odbora so bili približno na dva meseca. Zaradi rušenja in nadomestne gradnje gasilskega doma v Zgornji Jablanici, kjer ima društva LAZ sedež, so bili sestanki pri eni od članic doma, in sicer: 3.1., 20.4., 6.6., 4.9. in 10.10. Udeleževala se jih je večina članov obeh organov.

Pisarna društva je v občinskih prostorih na Ponoviški 12 v Litiji pod okriljem Stičišča NVO, kjer se hrani tudi tekoča dokumentacija in arhiv.

Računovodstvo  vodi članica društva na spletnem programu Minimax, za plačilni promet se uporablja spletna banka DBS.

Na zahtevo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je društvu podelil status društva v javnem interesu, Občini Šmartno pri Litiji, ki je društvu odobril sredstva za delovanje (razpis Kmetijstvo), za tehnično podporo in za program turizem, občini Litija, ki je društvu odobril sredstva iz programa Kmetijstvo – smo pripravili in posredovali poročila in drugo potrebno dokumentacijo.

 

31.12.2013                                                                      Gabrijela Babič, predsednica