Domov | O nas | Aktivnosti društva v letu ...

Aktivnosti društva v letu 2012

 POROČILO O DELU

DRUŠTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ

V LETU 2012

 

 Statut

Statut društva v letu 2012 nismo spreminjali. Zaradi spremembe zakonodaje bo ob prvi spremembi potrebno uskladiti pridobitne dejavnosti z novo standardno klasifikacijo dejavnosti.

Stutus v javnem interesu

Društvo LAZ je na podlagi vloge na Ministrstvo na kmetijstvo in gozdarstvo v letu 2010 pridobilo statusa društva v javnem interesu. 4.7.2012 smo od Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejeli odločbo s katero status lahko dokazujemo. Društvo je upravičeno za del dohodnine, če zavezanci podajo na DURS tako izjavo. Poleg tega smo oproščeni plačila taks pri raznih vlogah (npr. za namestitev transparentov na javnih mestih) in brezplačno uporabo občinskih prostorov.

Članstvo

Po osebnem preverjanju volje članov, neplačnikov članarine, smo iz evidence izločili tiste (23), ki ne želijo več biti člani. V letu 2012 se je v društvo vključilo 10 novih članov.  Na dan 31.12.2012 je 100 članov. Članarino je plačalo 75 članov, od tega 5 v začetku leta 2013. 6 otrok  je  oproščeno plačila. Članarina za odrasle je znašala 10 EUR, za dijake in študente 5 EUR, za mlajše otroke je bilo članstvo brezplačno.

Zaposleni

V letu 2012 društvo ni zaposlovalo. Na razpis za javna dela so se lahko prijavila samo društva z že zaposlenimi.

Delovanje upravnega in nadzornega odbora

Na lanskem občnem zboru smo za štiriletno obdobje izvolili organe društva:

Upravni odbor ima 7. članov:

Predsednica: Gabrijela Babič,

Podpredsednica: Magda Medvešek,

Blagajnik: Tatjana Dolšek

Člani: Agata Lambergar, Breda Zaman, Pavla Rozina, Franci Lenart

Nadzorni odbor: Nada Pintar, Mojca Hauptman, Strmljan Milena

Disciplinska komisija: Marko Samec, Tjaša Bajc, Silvo Lambergar

Namestnika: Ivanka Bučar, Marija Tomažin 

V letu 2012 je bil en Občni zbor dne 10.3.2012 in štirje  skupni sestanki, in sicer 31.5.2012, 27-8-2012, 18.10.2012, 7.12.2012 upravnega odbora na katere so bili vabljeni tudi člani nadzornega odbora. 2.3.2012 je bil samostojen sestanek nadzornega odbora, namenjen pregledu dokumentacije in poslovanja društva v letu 2012. Vabila in zapisniki so elektronsko arhivirani na društvenem računalniku in papirnato v fasciklu.

Organizirali in izvedene smo sledeče aktivnosti:

ORGANIZACIJA NOČNEGA POHODA V GRADIŠČE PRI LITIJI – 6.1.2012

Potek pohoda:
- zbor ob 19.30 pri kolesarskem servisu na Bregu
- odhod ob 20-ih iz Gradiških Laz in Jablanice
- ob 21-ih srečanje pri cerkvi sv. Magdalene v Gradišču

V vasi Gradišče pri litiji so odprta vrata kmetij Pr' Kokolj in Pr'Vovk.

Udeležba: več kot 160 ljudi, največ iz Brega, poleg domačinov tudi Litijani in prijatelji/znanci domačinov.

Promocija: Objava članka v litijskem Občanu – konec dec. 2011, Objava povabila na Radiu1, objava v letnem koledarju Srca, Objava na spletnih staneh: jablaniška dolina, stičišče NVO,…

 

 

PROMOCIJA NA SEJMU ALPE-ADRIA, TURIZEM IN PROSTI ČAS (TIP)   27.1. do 29.1.2012

Sejemska prireditev Turizem in prosti čas – TIP se je odvijala od 26.1. do 29.1.2012 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Pod okriljem Turistične zveze Slovenije smo se od petka do nedelje predstavili v stekleni dvorani in skupaj s kmetijami promovirali prireditve in drugo turistično ponudbo Jablaniške doline.

Sodelovale  kmetije  pr' Bancerle (Barbara Možina), pr'Janez (Pavla Rozina) in Domačija Paternoster.  Promocijo  je vršila članica društva Vera Videc. Obiskovalcem smo ponujali jablaniške štrukeljce.. Za pohod in Dan jagod in špargljev smo natisnili in razdelili veliko letakov.

PREDSTAVITEV PROJEKTA VODA MENE BRIGA – 2.2.2012

Gimnazijke litijske gimnazije, ki so v letu 2011 sodelovale v projektu, so pod mentorstvom profesorice Helene Lazar, so predstavile projekt Voda mene briga na projektnem dnevu »Pretakanja« v telovadnici gimnazije. Vsem sodelujočim dijakinjam je Društvo LAZ podelilo potrdila o sodelovanju v projektu.

OBČNI ZBOR – 10.3.2012

Občnega zbora se je udeležilo 34 članov. Za naslednje štiriletno obdobje smo izvolili organe društva. Neformalni del in druženje smo združili s Športnim društvom Dolina.

DELAVNICA – HACCP POGOJI ZA VARNO RAVNANJE S HRANO

22. marec 2012, Pustov mlin

 

 

Na brezplačno delavnico smo vabili vse ponudnike hrane na kmetijah ali prireditvah iz jablaniške doline. Izvedla jo je Petra Privšek. Udeleženci so prejeli pismena potrdila, s čimer izkazujejo strokovno usposobljenost za varno ravnanje s hrano.

9. POHOD PO OBRONKIH JABLANIŠKE DOLINE – 31.3.2012

V soboto, 31. marca 2012 (ker je prva sobota velikonočna, je bil pohod en teden prej) je Društvu Laz s pomočjo domačinov uspešno izpeljal že 9. Pohod po obronkih Jablaniške doline. Priprave so začele že na občnem zboru, sledila je delavnica za ponudnike ob poti in več sestankov organizacijskega odbora.  S promocijo pa smo pričeli že decembra z vpisom pohoda v koledarje prireditev in pošiljanjem ponudbe pohodniškim in upokojenskim društvom v Sloveniji.

Na Društvu LAZ smo poskrbeli za promocijo pohoda (pripravili članke za objave v medjih: spletne strani, časopisi, radio, izobesila sta se dva transparenta, o pohodu smo pisno obvestili preko 300 pohodniških in upokojenskih društev ). Zbrali smo 400 dobitkov (pakete je pripravila Anica Bitenc) in prevzeli vso ostalo organizacijo: pripravili zloženko za ponudbo ob poti, prijavili prireditev na policiji, označili dostop do starta, pripravili kulturni program na zaključku v Gradišču.

Na zaključni prireditvi, ki jo je povezovala Tanja Hauptman, sodeloval je ženski pevski zbor ter mladi harmonikaši Bogdana Ilovarja, ki nam vsako leto zagotovi ozvočenje. V Hiši spominov je bila na ogled razstava na termo Planinarjenja, ki sta jo pripravila Malči in Marko Samec.  Tudi letos je bila razširjena ponudba kmetij ob povratku  v Zg. Jablanici.

Na dan pohoda je bilo vreme lepo in toplo Pohoda se je udeležilo okoli 1.500 pohodnikov, od tega se jih je 400 registriralo.

POHOD PO POHODU – 22.4.2012

Pri organizaciji pohoda vsako leto sodeluje preko 60 članov društva in domačinov, katerim je namenjen pohod po pohodu, kot zahvala za dobro opravljeno delo. Izvedli smo ga  22.4.2012, zaključek je bil tokrat Pr'Oblak v Zelencu.. Udeležilo se nas je okoli 35. Snovali smo izboljšave  naslednjega pohoda.

PROMOCIJA V ARBORETUMU – 1.5.2012

V okviru regijskega projekta promocije območja Srca Slovenije, ki ga izvaja Agencija za turizem in šport Kamnik iz sredstev Evropskega regionalnega sklada smo se na povabilo občine Litija udeležili promocije občine Litije na praznični dan 1.maja. Osnovni namen sodelovanja je bila promocija prireditve Dneva jagod in špargljev, ki bo 20 in 27. maja na Bregu pri Litiji. Pripravili smo letake za prireditev in lističe z vabilom na prireditev, katere smo nalepili na ves promocijski material LAZ-a (zgibanke Jablaniška dolina, letak za zbirko prodnikov). Za namestitev na ograjo – transparent za prireditev. Letos je bil boljši prostor  - na glavni poti, malo naprej od vhoda, pod drevesi. Promotorka je informirala veliko mimoidočih, razdeljen je bil ves reklamni material. Veliko ljudi je pokazalo interes za obisk naše prireditve. 

DAN JAGOD IN ŠPARGLJEV – 20 in 27.5.2012

Dan jagod in špargljev smo letos izvedli dvakrat v sodelovanju z PGD Breg in Športnim društvom Breg Tenetiše ter seveda domačini. Koncept prireditve je zajemal kulinariko, delavnice za otroke, ponudba domačih dobrot in izdelkov domače in umetne obrti na stojnicah, športne družabne igre, srečelov. Pomembna dopolnitev prireditve je bila razstava malih domačih živali, starega orodja in kmetijske mehanizacije na domačiji Paternoster. Na Društvu LAZ smo poskrbeli za koordinacijo prireditve in za promocijo prireditve (izobešeni so bili transparenti, plakati, raznosili so se letaki, objavili so se članki v časopisih, spletnih straneh, javili smo se na nekatere radijske postaje). Lepa in sončna nedelja in dobra promocija sta zagotovila velik obisk – več kot 2.000 obiskovalcev. Članice so pripravile degustacijo jedi iz špargljev in jagod.

27. maja so gasilci iz Brega in Tenetiš organizirali občinsko gasilsko tekmovanje. V soboto so tekmovali otroci in mladina (okoli 250 gasilcev), v nedeljo pa članske ekipe (okoli 450 udeležencev). Ponovili smo degustacijski del in ponudbo na 20 stojnicah.

Zaslužek od prireditve je tako kot prejšnja leta namenjen za obnovo gasilskega doma na Breg, za katerega imamo oblikovan poseben sklad. V letošnjem letu bo izvedena fasada in obnova enega zunanjega WC-ja.

ZAGON DELOVANJA PEVSKEGA ZBORA LAZ

V septembru smo poiskali strokovno zborovodjo in animirali domačine za vključitev v zbor. Odzvalo se je 15 pevk, ki vadijo enkrat tedensko in že nastopajo na prireditvah in dogodkih v kraju.

EVROPSKA MLADINSKA IZMENJAVA  1. - 9.10.2012

Prijavili smo se na razpis programa Mladi v akciji za mladinske izmenjave in kot partnerji v projektu omogočili šestim mladim iz doline udeležbo na izmenjavi v Palermu na Siciliji. Iz društvenih vrst smo zagotovili koordinatorko in delno pokrivanje lastne udeležbe za stroške prevoza. Izmenjava je povezala mlade in jih spodbudila za pripravo novih projektov.

PROJEKT LAGEX – SREČANJE NA HRVAŠKEM 9.-11.11.2012

Koordinirali smo izvajanje projekta LAGEX, ki ga je na pobudo društva LAZ pridobila Občina Šmartno pri Litiji na evropskem razpisu Evropa za državljane. Poskrbeli smo za izvedbo vseh projektnih aktivnosti, za vidnost in promocijo projekta in obisk srečanja v Brezniškem Humu na Hrvaškem. Srečanja se je udeležilo 60 članov društev LAZ, ŠD Dolina in vinogradniškega društva ŠTUC, ki so Hrvatom predstavila izkušnje pri izvajanju projektov LAS iz evropskega pristopa LEADER. Župana obeh občin sta podpisala listino o sodelovanju. Namen srečanja pa je bil dosežen tudi s povezovanjem šmarskih društev.

ŠTEFANOVO SREČANJE – 26.12.2012

V dvorani gasilskega doma v Jablanici smo izvedli že 10-o Štefanovo srečanje, ki je bilo zelo dobro obiskano, saj smo poskrbeli za dobro obveščenost z objavo v občinskem glasilu in z  obvestili po gospodinjstvih. V sodelovanju s koordinacijo KS Jablaniška dolina smo pripravili kulturni program za otroke in odrasle ter obdaritev otrok z dedkom mrazom. Poskrbeli smo pogostitev in dobro vzdušje.

DRUGA REDNA DEJAVNOSTI

- upravljanje stalne zbirke savskih prodnikov; sprejem skupin in vodenje po zbirki
- informiranje krajanov Jablaniške doline s kvartalnimi Jablanškimi novicami
- udeleževanje sestankov razvojnega sveta in skupščine lokalne akcijske skupine LAS Srce         Slovenije, katere soustanovitelj je Društvo LAZ
- udeležba na skupščini Turistične zveze Slovenije, katere članica je Društvo LAZ
- urejanje spletnih strani www.jablaniskadolina.si, www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz in    facebook profil za društvo in facebook stran za jablaniško dolino.

PRIJAVE NA RAZPISE:

Poleg občinskih razpisov smo se prijavljali tudi na nekatere nacionalne in evropske razpise.