Domov | Dejavnosti | Ragle v Argentini

Ragle v Argentini

Ob 15. obletnici delovanja je Društvo Ragle pripravilo projekt 'Razgled po Sloveniji', ki se je odvijal oktobra in novembra 2011 v Argentini (Buenos Airesu, Mendozi, Parana). S projektom smo želeli Slovencem v Argentini predstaviti slovensko ljudsko glasbo v vsej raznolikosti in čim več oblikah. Poleg koncertov v Buenos Airesu, Mendozi in Parana, smo želeli slovensko ljudsko glasbo približati širšemu občinstvu v radijski oddaji Okence v Slovenijo. Organizirali smo tudi delavnice, na katerih so se otroci naučili ljudskih pesmi, viž, iger. Pedagoškim delavcem, ki so se udeležili delavnic, smo podarili gradivo, da bodo svoje znanje širili tudi na prihodnje generacije. Starejše izseljence smo povprašali o ljudskih pesmih, ki se jih spominjajo iz mladih let, jih zapisali ter tako tudi ohranili del slovenskega izročila, ki bi se sicer izgubil. Projekt gostovanja je odobril Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, JSKD in Občina Trebnje.