Domov | Dejavnosti | Tematski koncerti

Tematski koncerti

Letne tematske koncerte pripravljamo že od samega začetka. Vsako leto si izberemo temo, na katero nato iščemo pesmi najprej v domačem okolju, potem pa še iz ostalih zvočnih arhivov ali, če nam je kakšna še posebej všeč, tudi iz knjig. Na izbrano temo poiščemo tudi pregovore, anekdote, zgodbe in večkrat v ta namen pripravimo slovenski večer, kjer se zbere več starejših ljudi, ki pripovedujejo o starih časih in tudi kakšno zapojejo. Trudimo se, da bi poslušalcem vedno ponudili kaj novega, zanimivega, pozabljenega. Zbrano gradivo potem strnemo v večer s slovensko ljudsko pesmijo, ko pesmi oživijo na odru in povabijo poslušalce, da se za nekaj časa vrnejo v otroštvo, mladost, da se prepustijo znanim melodijam ali da preprosto zapojejo zraven. Tako je naša največja želja izpolnjena – pesmi spet zaživijo.
 • Prvi samostojni koncert, 30.11.1997
 • Ragle na Miklavževo, 6.12.1998
 • Prešmentana ljubezen, 21.11.1999
 • Slovo, 28.10.2000
 • Delaj, delaj, dekle, pušeljc, koncert ob 5. obletnici, 18.5. 2001
 • Čarobna Slovenija, pesmi iz slovenskih pokrajin, 15.2.2002
 • Kdor bo to pesem iz srca pel, pesmi o svetnikih, 14.11.2003
 • Le godci zagod'te zastojen eno, zvočila in glasbila v slovenski ljudski pesmi, 26.11.2004
 • Dobra vaga v nebesa pomaga, Srečanje pevcev in godcev slovenske ljudske glasbe ob 10. žegnanju v Dečji vasi, 2.10.2005
 • Svitaj, svitaj beli dan, pesmi iz mokronoške, trebeljanske, šentruperške in mirnske fare, 18.11.2005
 • Desetnica, koncert ob 10. obletnici, 27.5.2006
 • Povečerek, pesmi o hrani, 17.11.2006
 • Ureži tri šibe, pesmi o čaranju in vražah, 30.11.2007
 • Za en fingurat ljubezni, za en kup besedi, šaljive pesmi, 19.12.2008
 • Ena urca bo prišla, pesmi o smrti in mrliške pesmi, 13.11.2009
 • Brez dela ni jela, pesmi o delu in obrtnikih, 20.11.2010
 • Prid'te k nam v vas, praznovat, koncert ob 15. obletnici, 15.5.2011
 • S Čarobno Slovenijo po Argentini, gostovanje pri Slovencih v Argentini, oktober 2011
 • V Marijino družbo, večer ljudskih pesmi o Mariji  v romarski cerkvi na Zaplazu, 15.11.2012
 • Eno drevce mi je zraslo, popoldne z ljudskimi pesmimi iz zakladnice družinskega izročila Kocjanovih iz Dečje vasi, 6.10.2013
 • Pošljite me po vodo, popoldne s slovenskimi ljudskimi pesmimi o vodi, 23.11.2014
 • Sonce ino mesec, vse te drobne zvezde, popoldne s slovensko ljudsko pesmijo, 13.12.2015
 • Dekleta so se skupaj zbrale, srečanje pevk ljudskih pesmi, 13.11.2016
 • Koncert ob praznovanju dvajsetletnice, 4.12.2016
 • Koncert pobarvanih pesmi, 16.12.2017
 • Lepo mi poje, popoldne s slovensko ljudsko pesmijo, 16.12.2018
 • Kam pa povandraš?, večer slovenskih ljudskih pesmi, 16.11.2019

Poleg letnih tematskih koncertov smo za različne priložnosti pripravili tudi druge samostojne koncerte, kot na primer koncert s pesmimi o mamah ob materinskem dnevu, koncert pesmi o božičnem času, koncert Marijinih pesmi in druge.