Domov | O nas | Zgodovina

Zgodovina

Prvi podatki o čebelarjenju na območju Tržiča so iz leta 1765, ko je čebelar Jabornik napovedal 115 goldinarjev dohodka od prodaje voska, medu in drugih pridelkov. Začetki čebelarstva na območju sedanje občine Tržič segajo v zadnja leta 19. stoletja. V začetku 20. stoletja, v obdobju do I. svetovne vojene in med vojnama so podatki skopi, vendar kot navajata zgodovinarja Marija in Mihael Petek, je Krajni šolski svet Leše dne 17.12.1899 prosil Visoki deželni odbor za Kranjsko v Ljubljani, da milostno podeli podporo za napravo šolskega čebelnjaka v znesku 70 goldinarjev. Nadalje zgodovinarja navajata, da dne 17.6.1902 prosi učitelj Julij Slapšak za podporo 30 goldinarjev, ki jih je založil za udeležbo na čebelarskem tečaju na Dunaju, ker je zastopal Gorenjsko. Dne 20.6. 1902 podpre prošnjo Župnijstvo v Lešah, ki jo podpiše Župni upravitelj v Lešah F. Bleiweis, Julij Slapšak pa prejme podporo 60 goldinarjev. Čebelarske podružnice Križe, Kovor, Sv. Ana in Sv. Katarina, so 19.4.1934 dobila odobrena pravila delovanja, zato se navaja leto 1934 tudi kot leto začetka organiziranega delovanja čebelarjev na področju občine Tržič. Začetek današnjega čebelarskega društva Tržič sega v leto 1947, ko je bila ustanovljena Čebelarska družina Tržič, ki se kasneje preimenuje v Čebelarsko društvo Tržič.