Kontakt
Čebelarsko društvo Tržič
Lom pod Storžičem 53
4290 Tržič

Predsednik:
Vinko PERNE
Tel.: 041 643 506
Urednik spletne strani:
Mag. Samo COTELJ
E-naslov: samo.cotelj@gmail.com
 

Koledar dogodkov
5. oktober 2022, ob 17.00 uri

Redna seja upravnega odbora

Predilniška 16, 4290 Tržič
 

Paviljon Medena zgodba

 V letošnjem letu, ko čebelarsko društvo Tržič obeležuje 75. letnico obstoja, bo na tradicionalni šuštarski nedelji predstavljen Potujoči paviljon Medena zgodba. Paviljon Medena zgodba je v bistvu prevozni čebelnjak, namenjen izobraževanju, predstavitvi in promociji slovenskega čebelarstva in medenih izdelkov. Polovico notranjega dela je namenjena predstavitvi panjev in tehnologije pridelave medu, polovica pa predstavitvi vseh čebeljih pridelkov. Poleg tega je v panjih mogoče opazovati čebele in sicer preko posebnih videovsebin na zaslonih v satih.


75. Občni zbor Čebelarskega društva Tržič

 V letošnjem letu Čebelarsko društvo Tržič praznuje 75. letnico obstoja odkar je bila ustanovljena Čebelarska družina Tržič, ki se je kasneje preimenovala v Čebelarsko društvo Tržič.

 Kot vsako leto so bile tudi letos podeljene nagrade in priznanja članom društva za doprinos in delo v Čebelarskem društvu Tržič. Podeljene so bile značke zvestobe Čebelarske zveze Slovenije, prejeli so jih naslednji člani društva: značko zvestobe za deset let sta prejela Mirjana Kvas in Franc Papler, značko zvestobe za dvajset let članstva sta prejela Anton Meglič in Nace Valjavec, značka zvestobe za petdeset let članstva je bila posthumno podeljena Jožefu Megliču. Odlikovanje Antona Janše III. stopnje je prejela Ida Žnidaršič Meglič. Na koncu je predsednik Čebelarskega društva Tržič še enkrat čestital dobitnikom značk zvestobe in odlikovanja, vsem prisotnim članom in gostom se je zahvalil za doprinos k delu društva ter vse povabil k druženju.


Donacija dela dohodnine

Čebelarsko društvo Tržič je 25.04.2019 prejelo Odločbo št. 215-130/2019/2, s katero mu je podeljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva. Društvo je v letošnjem letu tudi na seznamu prejemnikov dohodnine do 1 %, ki jo lahko namenijo občani, pri tem poudarjamo, da tu ne gre za dodatno obremenitev občanov, ampak gre za tisti del dohodnine, ki ga država pri vseh vzame in nameni za organizacije v javnem interesu.
V kolikor posameznik navede komu želi nameniti 1 % dohodnine, potem se njegov del nameni točno določeni organizaciji. Upravni odbor vabi vse člane, njihove družinske člane ter prijatelje čebelarstva, da se odzovejo in namenijo 1 % dohodnine za delo čebelarskega društva Tržič. Vsem, ki ste se že in se še boste odzvali povabilu našega društva se najlepše zahvaljujemo.
Obrazec: Zahteva za namenitev dela dohodnine.


Uspešno je bil zaključen 74. občni zbor

 Glasovanje po pošti je potekalo v času od 15. marca do 23. marca, glasovanja po pošti se je udeležilo 42 od 58 članov, kar je dobrih 72 % vseh članov društva, vsi predlagani sklepi so bili potrjeni z več kot dvotretjinsko večino vseh članov društva.
Kot vsako leto so bile tudi letos podeljene nagrade in priznanja članom društva za doprinos in delo v čebelarskem društvu Tržič. Letošnji prejemniki značk zvestobe ČZS za deset let članstva v društvu prejmeta Miha Rakovec in Drago Pogačnik, značko zvestobe za dvajset let članstva prejmeta Jože Zupan in Vinko Mohorič, značko zvestobe za štirideset let članstva v društvu prejmejo Janez Praprotnik, Franc Ribnikar in Ivan Potrebuješ.

Pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021

 Več o aktualni pomoči čebelarjem si lahko preberete na spletni strani ČZS.
Povezava na spletno stran ČZS