Kontakt
Čebelarsko društvo Tržič
Lom pod Storžičem 53
4290 Tržič

Predsednik:
Vinko PERNE
Tel.: 041 643 506
Urednik spletne strani:
Mag. Samo COTELJ
E-naslov: samo.cotelj@gmail.com
 

Koledar dogodkov

Trenutno ni napovedanih dogodkov.

Plačilo članarine za leto 2022

 Spoštovani člani društva,

Ponovno je prišel čas, ko bo potrebno poravnati letno članarino za članstvo v društvu, ki pomeni tudi članstvo v Čebelarski zvezi Gorenjske, Čebelarski zvezi Slovenije, vsebuje pa tudi plačilo naročnine za glasilo Slovenski Čebelar. 

Prosimo vas, da članarino poravnate z nakazilom na tekoči račun društva št.: SI56 6100 0001 2578 240, ki je odprt pri Delavski hranilnici d.d. 

V kolikor žellite plačati članarino z gotovino, prosimo, da kontaktirate svojega krajevnega poverjenika.

Na decemberski redni seji je upravni odbor sprejel sklep o višini članarine za leto 2022, članarina bo enaka kot v preteklem letu in sicer:
• članarina za članstvo znaša 50,0 €,
• članarina za dijake in študente znaša 20,0 €
• znižana članarina za člane nad 80 let znaša 30,0 €
• članarina za člane istega gospodinjstva in društvene člane 20,0 €

Srečno 2022

 

Donacija dela dohodnine

Čebelarsko društvo Tržič je 25.04.2019 prejelo Odločbo št. 215-130/2019/2, s katero mu je podeljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva. Društvo je v letošnjem letu tudi na seznamu prejemnikov dohodnine do 1 %, ki jo lahko namenijo občani, pri tem poudarjamo, da tu ne gre za dodatno obremenitev občanov, ampak gre za tisti del dohodnine, ki ga država pri vseh vzame in nameni za organizacije v javnem interesu.
V kolikor posameznik navede komu želi nameniti 1 % dohodnine, potem se njegov del nameni točno določeni organizaciji. Upravni odbor vabi vse člane, njihove družinske člane ter prijatelje čebelarstva, da se odzovejo in namenijo 1 % dohodnine za delo čebelarskega društva Tržič. Vsem, ki ste se že in se še boste odzvali povabilu našega društva se najlepše zahvaljujemo.
Obrazec: Zahteva za namenitev dela dohodnine.


Uspešno je bil zaključen 74. občni zbor

 Glasovanje po pošti je potekalo v času od 15. marca do 23. marca, glasovanja po pošti se je udeležilo 42 od 58 članov, kar je dobrih 72 % vseh članov društva, vsi predlagani sklepi so bili potrjeni z več kot dvotretjinsko večino vseh članov društva.
Kot vsako leto so bile tudi letos podeljene nagrade in priznanja članom društva za doprinos in delo v čebelarskem društvu Tržič. Letošnji prejemniki značk zvestobe ČZS za deset let članstva v društvu prejmeta Miha Rakovec in Drago Pogačnik, značko zvestobe za dvajset let članstva prejmeta Jože Zupan in Vinko Mohorič, značko zvestobe za štirideset let članstva v društvu prejmejo Janez Praprotnik, Franc Ribnikar in Ivan Potrebuješ.

Pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021

 Več o aktualni pomoči čebelarjem si lahko preberete na spletni strani ČZS.
Povezava na spletno stran ČZS