Domov | Dejavnosti | Čebelarska opravila skozi ...

Čebelarska opravila skozi leto

Januar

Čebele v panju navzven mirujejo, se pa njihov razvoj že počasi začenja. V tem času skrbimo za mir v čebelnjaku in njegovi okolici ter čistimo sneg na bradah panjev in ob čebelnjaku. Sicer pa čebelarji ta čas izkoristimo za izobraževanje ter pripravo čebelarske opreme za prihajajočo sezono.

Februar

V primeru ugodnih vremenskih razmer čebele že nosijo cvetni prah in vodo. Skrbimo za mir v čebelnjaku in njegovi okolici, namestimo napajalnik za vodo, opazujemo čebele ob prvih čistilnih izletih ter na podlagi tega označimo družine, ki jih bo potrebno med prvimi pregledati.

Marec

Narava se že prebuja, z njo se prične intenziven razvoj čebel. Ob več dni trajajočem lepem vremenu in pri temperaturi nad 12 stopinj se opravijo prvi pregledi družin. Pri pregledih preverjamo zalogo hrane in jo po potrebi dopolnimo. V samo gnezdo ne posegamo predvsem pa zelo pazimo, da družin ne ohlajamo.

April

V naravi se pojavi svež cvetni prah ter nektar, to pa pri čebelah povzroči sunkovit razvoj. Začenja se obdobje rednih pregledov družin, poiščemo matice in jih označimo, širimo gnezdo da ima matica dovolj prostora za zaleganje. Ob cvetenju divje češnje dodamo satne osnove in gradilne satnike.

Maj

Maj je prvi čebelarski mesec, čebele se intenzivno razvijajo, ob lepem vremenu konec maja lahko že pričakujemo prvi pridelek. V tem času je pomembno, da uredimo gnezdo tako, da ima matica dovolj prostora za zaleganje, s tem zmanjšujemo rojilno razpoloženje. Nadalje izdelujemo narejence in ometence, začnemo vzrejati matice ter izvajamo apitehnične ukrepe. V naravi je maja presežek cvetnega prahu, zato namestimo smukalnike za zbiranje cvetnega prahu, cvetni prah redno pobiramo, ob koncu meseca pa točimo med.

Junij

Čebelje družine dosežejo svoj vrhunec ter nam ob ugodnih pogojih v naravi prinesejo največje količine pridelkov. Glavna skrb je obdržati močne družine, ki bodo sposobne nabirati med, zato je še vedno potrebno preprečevati rojenje, izdelovati narejence in ometence ter izvajati apitehnične ukrepe.

Julij

V tem času se končuje pašna sezona in se začnejo priprave na zimski čas. V sredini meseca točimo zadnji med, po točenju začnemo krmit družine in izvajati obvezno zatiranje varoj. Po zadnjem točenju s pripiranjem žrel preprečujemo rope ter saniramo šibke in brezmatične družine.

Avgust

To je mesec priprave na zimski čas, ko je pravilna in pravočasna oskrba čebeljih družin nujna. Do sredine meseca lahko še izdelujemo ometence, zamenjamo nekakovostne matice, izločimo staro temno satje in iz plodišča odstranimo še ne zaleženo satje. Če obveznega poletnega zatiranja varoj še nismo opravili lahko to opravimo do sredine meseca, ugotavljamo prisotnost varoj in izvajamo selektivno zatiranje varoj. Čebele krmimo s ciljem, da velik delež zimskih zalog pripravijo kratkožive čebele.

September

Zadnji mesec priprav na zimo je tudi čas, ko delno lahko popravimo prej storjene napake. Družine zadnjič pregledamo, če ni dovolj hrane čebele dokrmimo, družine, ki ne zasedajo vsaj pet ulic, očistimo varoj in jih pridružimo močnejšim, preprečujemo ropanje in s tem reinvazijo varoj, zatiramo varoje glede na ugotovljeno stanje varoj.

Oktober

Dela v čebelnjaku se počasi zaključujejo, hladno vreme pa že napoveduje prihajajočo zimo. V začetku oktobra lahko že pričakujemo v naravi prvo slano, takrat matica preneha zalegati, družina je konec oktobra lahko že brez zalege, to pa je čas ko lahko opravimo tudi že obvezno jesensko-zimsko zatiranje varoj.

November

Čebele mirujejo, čebelarji pa se usmerijo v prodajo čebeljih pridelkov. Ta čas so družine zagotovo brez zalege, če še nismo izvedli je tudi v novembru priložnost za zimsko zatiranje varoj. 
Do konca novembra moramo čebelarji poročati tudi o staležu čebel v čebelnjakih in na stojiščih na dan 15. april in 31. oktober, to lahko storimo na spodnji povezabi.
Register čebelnjakov

December

Konec leta je čas za pogled na delo v preteklem letu ter načrtovanje dela v naslednjem letu. Pregledamo dosedanje delo, na podlagi zapiskov ocenimo matice, izvedemo še morebitno zadnje zatiranje varoj in po zatiranju panje zapažimo. Poskrbimo za lastno promocijo in strankam ob koncu leta ponudimo promocijska darila.