Za nami pet let delovanja in podpore za NVO

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo s podporo sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za notranje zadeve nudili aktivnosti namenjene krepitvi nevladnih organizacij v regiji. V petih letih izvajanja aktivnosti (med letom 2009 do aprila 2014) je usposabljanja in svetovanja koristilo 750 različnih NVO iz regije, 2000 vas je prijavljenih na naša mesečna obvestila več kot 180 smo pomagali pri ustanavljanju NVO.  

Slovenija je v programskem obdobju 2007-2013 prepoznala potrebo po krepitvi administrativne in institucionalne usposobljenosti nevladnih organizacij, zato je bila v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 bila opredeljena posebna prioriteta Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

V okviru tega so bili podprti tudi projekti regijskih stičišč, ki so v 12 regijah, kot povezovalne točke NVO na ravni regije nudili podporo NVO in tako krepili aktivno vlogo nevladnih organizacij v procesih civilnega dialoga na lokalni in regionalni ravni, zagotavljali servisne storitve za NVO, krepili povezovanje in sodelovanje nevladnih organizacij in skrbeli za povečanje prepoznavnosti nevladnih organizacij med širšo javnostjo, pri medijih in gospodarstvu.

Medtem, ko so bila nekatera stičišča vzpostavljena že leta 2008 je Osrednjeslovenska regija dobila svoje regijsko stičišče NVO leta 2009. Projekt se je tako s 30. junijem zaključil in se že prijavljamo na nov razpis v okviru katerega bo podpora na voljo tudi v prihodnje.

Na podlagi spremljanja tekoče finančne perspektive je bilo ugotovljeno, da se doseganju višje stopnje razvitosti približujejo NVO v osrednji Sloveniji (v Ljubljani in okolici). Medtem, ko v preostalih delih Slovenije še vedno izkazujejo nizko stopnjo razvitosti tako na področju civilnega dialoga, zagotavljanja strotitev kot tudi vidnosti njihovega delovanja. V letu 2012 je v Sloveniji delovalo 23.965 nevladnih organizacij od tega jih je 28 % (6.753 NVO) iz Osrednjeslovenske regije. Vseeno je v letu 2012 kar 59,8 % NVO iz Osrednjeslovenske regije imelo prihodke nižje od 25.000 € in 90,9 % NVO iz regije manj kot enega zaposlenega.

Več o stanju NVO v regiji si lahko ogledate v analizi za leto 2012 na tej povezavi.

 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.