Skupaj smo močnejši - Mreža NVO osrednje Slovenije

Vabljeni, da se pridružite regijski mreži nevladnih organizacij osrednje Slovenije, ki si želi s povezovanjem in sodelovanjem društev, zasebnih zavodov in ustanov v regiji pri skupnih projektih in krepitvi civilnega dialoga postati pomemben sogovornik pri razvojnih vprašanjih na lokalni in regionalni ravni.  

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije si prizadevamo za vzpostavitev boljših pogojev za delovanje NVO na lokalni in regionalni ravni. Pri tem pa je zagotovo pomemben argument tudi število vključenih NVO v neformalno mrežo kot vir predlogov in pobud za izboljšanje stanja na lokalni in regionalni ravni ter s tem razvoj civilnega dialoga in uveljavljanje skupnih interesov za vzpostavitev boljših pogojev za delovanje NVO.

S spodbujanjem in organizacijo različnih srečanj in posredovanjem pobud za sodelovanja med člani mreže želimo prispevati k večji povezanosti NVO in izmenjavi informacij za izvajanje skupnih prijav na projekte ter sodelovanja v projektnih skupinah.

Eno izmed takšnih srečanj bomo za člane mreže organizirali v petek, 14. septembra 2012, v prostorih Planinskega doma Moravče v popoldanskem času. Glavni namen srečanja je, da se člani mreže med seboj bolje spoznajo, s tem lažje načrtujejo in se povezujejo pri prijavah na skupne projekte. Kar je dobra popotnica za prevzem večjih, tudi finančno zahtevnejših regijskih projektov. Novi Zakon o skladnem regionalnem razvoju tudi NVO omogoča aktivno vlogo pri načrtovanju in upravljanju regije ter posledično črpanje razvojnih sredstev. Skupne predloge, ki bodo nastali v okviru srečanja bomo predlagali v nabor projektov za Regionalni razvojni program 2014 - 2020, njihova umestitev je namreč predpogoj za sofinanciranje posameznih projektov.

Članice regionalne mreže so lahko vse zainteresirane nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi in ustanove), ki delujejo na območju Osrednjeslovenske regije. Nevladne organizacije postanejo članice mreže s podpisom pristopne izjave, ki se hranijo pri upravljavcu mreže Stičišču NVO osrednje Slovenije, Poniviška cesta 12, 1270 Litija.

Vabljeni, da se pridružite Mreži NVO osrednje Slovenije. Za članstvo v mreži ni članarine.

Več o mreži in pristopno izjavo najdete na povezavi.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.