Zbiranje predlogov za člane kolegija Mreže NVO osrednje Slovenije

Dvoletni mandat članom kolegija mreže je potekel, zato vabimo člane Mreže NVO osrednje Slovenije, da ponovno predlagate kandidate za člane kolegija mreže. Kandidata za člana kolegija mreže lahko predlaga nevladna organizacija, članica Mreže NVO osrednje Slovenije do 20. 3. 2014. Rok za sprejem predlogov je podaljšan na 27. 3. 2014.

KAJ JE MREŽA NVO OSREDNJE SLOVENIJE? 
Regionalna mreža je neformalna, odprta mreža nevladnih organizacij, ki delujejo na območju Osrednjeslovenske regije. Mreža nevladnih organizacij osrednje Slovenije, torej društev, zavodov in ustanov, predstavlja prostovoljno in neformalno združenje s ciljem oblikovanja in zagovarjanja interesov nevladnega sektorja v razmerju do vseh ravni oblasti in javnosti. Mreža si prizadeva za boljše medsebojno poznavanje, sodelovanje, pomoč, solidarnost, učinkovito prepoznavanje potreb in oblikovanje zahtev nevladnega sektorja v Osrednjeslovenski regiji in v Sloveniji. Mrežo je vzpostavilo Stičišce NVO osrednje Slovenije z namenom povezovanja nevladnih organizacij v regiji in s ciljem, da postane nevladni sektor v regiji enakovreden partner pri razvoju.

KDO LAHKO PREDLAGA ČLANA KOLEGIJA MREŽE?
Člane kolegija mreže lahko predlagajo NVO, ki so članice Mreže NVO osrednje Slovenije.

KOLIKO ČLANOV ZBIRAMO IN ZA KOLIKO ČASA?
Kolegij mreže ima lahko največ po enega člana NVO iz vsake občine Osrednjeslovenske regije iz katere prihaja NVO, ki ga je predlagala. En predstavnik kolegija mreže lahko pokriva tudi dve ali več občin, če deluje v večih občinah. Mandat kolegija je dve leti, vendar število mandatov članov kolegija ni omejeno.

KAJ JE VLOGA ČLANOV KOLEGIJA?
Kolegij je izvršni organ mreže. Mreža zastopa interese nevladnih organizacij v regiji v komunikaciji z drugimi subjekti na nivoju regije. Svojo vlogo želi okrepti na področju civilnega dialoga in zagovorništva tudi na lokalnem nivoju, zato smo število članov kolegija povečali, tako da imamo lahko iz vsake občine po enega člana, ki se bo aktivno ukvarjal z izboljšanjem položaja NVO na lokalni ravni.

KAKO POTEKA POSTOPEK?
Člani Mreže NVO osrednje Slovenije predlagajo člana kolegija z izpolnjenim obrazcem za zbiranje predlogov, ki ga posredujejo do četrtka, 20. 3. 2014 (rok za sprejem predlogov je podaljšan na 27. 3. 2014):

  • po faksu na številko: 01 3209 484,
  • skeniranega po e-pošti na naslov: klara.krzisnik@consulta.si ali
  • oddano po navadni pošti na naslov: Društvo Geoss - Stičišče NVO osrednje Slovenije, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija.
Če je iz ene občine več predstavnikov se na seji mreže poskuša določiti enega predstavnika s soglasjem. Člani kolegija se izberejo na seji mreže, ki je predvidena za 10. 4. 2014.

Obrazec za predlaganje članov kolegija mreže
Poslovnik Mreže NVO osrednje Slovenije
Seznam članov Mreže NVO osrednje Slovenije
 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.