Zasebni zavod ali društvo?

Mnogi, ki v prostem času opravljate neko dejavnost nas večkrat sprašujete kaj ustanoviti društvo ali zasebni zavod. Zanimajo vas predvsem razlike ter prednosti oz. slabosti posamezne oblike delovanja.
Temeljna značilnosti obeh pravnih oblik je neprofitnost. To pomeni, da se morebitni dobiček pri poslovanju ne more deliti med ustanovitelje zavoda oz. člane društva, kot pri gospodarskih subjektih, ne pomeni pa, da se zavod oz. društvo ne more ukvarjati s pridobitnimi dejavnostmi. Taki dohodki se morajo porabiti za osnovne dejavnosti zavoda oz. društva. 

Zavod je pravna oseba, ki jo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb za opravljanje dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialne in drugih dejavnosti. Postopek ustanovitve zasebnega zavoda je opisan na tej povazavi.

 

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu z zakonom o društvih.
Ustanovijo ga lahko najmanj tri poslovno sposobne fizične ali tri pravne osebe, ki na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi društva in temeljni akt društva (običajno je to statut). Postopek ustanovitve najdete tukaj.

Nevladne organizacije, kamor se šteje tako društvo kot zasebni zavodi od svoje (nepridobitne) dejavnosti ne plačujejo davka od dobička pravnih oseb. Seveda pa se davek od dobička plačuje od opravljene pridobitne dejavnosti (v letu 2014 je stopnja tega davka 17%).

Zaključimo lahko da ni pravila oz. nasveta kaj je bolje ustanoviti. Odgovoriti si je potrebno predvsem na vprašanja s kakšnim namenom ustanavljamo neko organizacijo, kakšni so cilji in kakšne bodo dejavnosti organizacije.

Če imate iz navedena področja dodatna vprašanja nas lahko pokličete ali pišete na tjasa.bajc@consulta.si.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.