Javna pobuda za alteranativni odkup in preoblikovanje Mercatorja v kooperativo Naš Mercator

V Slovenskem forumu socialnega podjetništva so v sodelovanju z zainteresirano strokovno javnostjo, pripravili javno pobudo za alternativni delavsko-potrošniško-dobaviteljski odkup podjetja Mercator in preoblikovanje v kooperativo Naš Mercator.  

Pri pripravi poslovnega modela in procesa preoblikovanja podjetja iz delniške družbe v zadrugo, so se zgledovali po priznanih in uspešno delujočih potrošniških in delavskih kooperativah iz Velike Britanije (The Cooperative), Španije (Eroski) in Italije (Coop). Pobudo podpirata poslanka dr. Andreja Črnak Meglič in poslanec Brane Golubović, ki sta pri njeni pripravi tudi sodelovala.

Pobudo naslavljajo na širšo zainteresirano slovensko javnost in k aktivnemu sodelovanju pri njeni relaizaciji pozivajo: zaposlene v Mercatorju, upokojene delavce Mercatorja, potrošnike, dobavitelje, sindikate, nevladne organizacije in vse zainteresirane državljanke in državljane Republike Slovenije.

Javno pobudo naslavljajo tudi na predstavnike državnih institucij in nosilce javnih funkcij v Republiki Sloveniji s pozivom, da se ji pridružijo, se do nje opredelijo in tudi aktivno prispevajo k njeni realizaciji.

Predlog pobude najdete na spletni strani: http://fsp.si/javna-pobuda-za-alteranativni-odkup-in-preoblikovanje-mercatorja-v-kooperativo-nas-mercator
Pobudo lahko zainteresirana javnost pisno podpre z dopisom na elektronski naslov: info@fsp.si

VIR: Slovenski forumu socialnega podjetništva

 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.