CNVOS Ministrstvu za kulturo posredoval predloge glede nameravanih sprememb ZUJIK

Zavzeli so se, da naj imajo kulturni izvajalci dostop do celotne javne kulturne infrastrukture in ne samo do njenega dela, da naj se primerno uredi dodeljevanje brezplačnih prostorov za kulturne dejavnosti ter naj sofinanciranje EU projektov poteka na bolj transparenten način.

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij je v okviru javne razprave o nameravanih spremembah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo podal svoje pripombe. V njih so predlagali, naj se se zakonska obveznost zagotavljanja polne izkoriščenosti javne kulturne infrastrukture razširi na vso takšno infrastrukturo in ne zgolj na tisto, ki jo ob ustanovitvi pridobijo javni zavodi. Omenjena obveznost pomeni, da morajo javni zavodi svoje prostore in opremo dati v uporabi tudi ostalim kulturnim izvajalcem, kadar je sami ne potrebujejo. Ker pa zakon to obveznost nalaga zgolj javnim zavodom, ki so opremo in prostore dobili ob ustanovitvi (ne pa tudi takrat, ko so jo dobili naknadno), so predlagali, naj takšna obveznost velja v vseh primerih ter tudi za občine in državo.

Nadalje so predlagali, naj za brezplačno oddajo javne kulturne infrastrukture posameznikom mimo javnega razpisa velja smiselno enako pravilo, kot to že sedaj velja za pravne osebe. To pravilo je, da se prostore lahko odda mimo javnega razpisa samo pod strožjimi pogoji, kot to velja za pridobitev na javnem razpisu (za pravne osebe se zahteva, da imajo status v javnem interesu). Obstoječi predlog ministrstva je namreč predvideval celo blažje pogoje za pridobitev brezplačnih prostorov mimo razpisa kot za pridobitev na javnem razpisu.

CNVOS je tudi podprl prizadevanja ministrstva, da se uredi možnost sofinanciranja EU projektov in programov, pri čemer so predlagali, naj takšna delitev javnih sredstev poteka na pregledan način, to je preko postopka javnega poziva. Predlog ministrstva je namreč bil, da bi se v takšnih primerih javni denar dodeljeval kar z neposredno pogodbo in torej po prosti presoji ministra ali župana, kar pa bi pomenilo preveliko tveganje za morebitne zlorabe.

Predlog 
 
VIR: CNVOS

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.