Potrebujemo pomoč prostovoljcev

V sklopu vseslovenskega projekta Dan za spremembe vabimo prostovoljce k sodelovanju v prostovoljskih akcijah. Dan za spremembe, bo potekal v soboto, 5. aprila po vsej Sloveniji, kjer se bodo organizirale skupnostne akcije, ki jih posamezni kraji najbolj potrebujejo. Akcije bodo potekale tudi v občini Litija in Šmartno pri Litiji. Določene akcije bodo potekale preko celega tedna med 31.3. – 6.4.2014. Podrobnosti o akcijah, terminih in številu prostovoljcev najdete v nadaljevanju. 

PROSTOVOLJSKE AKCIJE:


Akcija: ureditev pohodne poti
Predlagatelj: Društvo za razvoj podeželja Laz

Število prostovoljcev: od 2 do 10
Termin izvedbe: med 31. 3. in 4. 4. 2014
Trajanje akcije: od 4 do 8 ur (po dogovoru)
Potrebni materiali: rokavice, vreče za smeti, ostala orodja bo imela oseba iz društva, ki bo spremlaja prostovoljce


Opis organizacije:
V Društvu za razvoj podeželja Laz smo posamezniki, ki nas zanima izboljšanje življenja na podeželju. Cilji in naloge društva so aktivnosti za izboljševanje življenja na podeželju v vseh elementih bivanja – od izboljšanja vaške infrastrukture, razvoja dopolnilnih dejavnosti na domačijah, do izboljšanja sosedskih odnosov.

Opis dela:
Med tradicionalne prireditve sodita tudi pohoda, kot sta Pohod po Jablaniški poti in nočni pohod v Gradišče pri Litiji. Tudi nam je žled podrl nekaj dreves in onemogočil prehodonost pohodnih poti, zato potrebujemo prostovoljce, ki bi nam pomagali pospraviti polomljene veje in s poti odstraniti kakšne smeti, ki jih je napihal veter. Pohod po Jablaniški poti poteka ravno v soboto, 5. aprila, na Dan za spremembe, kjer bomo na pohodu zbirali sredstva za ureditev skupnih prostorov. Pohodno pot pa bomo urejali v tedni pred pohodom.

Prijave: Irena Planinsek: irena.planinsek@consulta.si, 031 664 174.

Akcija: razvoz prehrambenih paketov socialno ogroženim
Predlagatelj: Društvo upokojencev Litija

Število prostovoljcev: 1
Termin izvedbe: po dogovoru, v mesecu aprilu
Trajanje akcije: dopoldan
Potrebni materiali: avto za prevoz paketov


Opis organizacije:
Društvo upokojencev Litija je bilo ustanovljeno leta 1951. Je splošna dobrodelna organizacija, ki se zavzema za pravice in interese upokojencev in drugih starejših ljudi, za učinkovito reševanje socialnih vprašanj in za dvig kvalitete njihovega življenja. Posebna pozornost in skrb poteka tudi za starejše člane in njihovo družabno življenje in reševanje njihovih težav.

Opis dela:
DU Litija bo pri Rdečem križu pridobil čim več prehrambenih paketov, katere bodo razdelili socialno najbolj ogroženim. Pomoč prostovoljca bi potrebovali pri razvozu teh paketov. Akcija bo trajala v dopoldanskem času v aprilu, termin se bo določil naknadno, ko bodo prejeli pakete.

Prijave: Irena Planinsek: irena.planinsek@consulta.si, 031 664 174.

Akcija: druženje s stanovalci v Domu Tisje
Predlagatelj: Društvo upokojencev Litija

Število prostovoljcev: 2 (za posamezen obisk 1 prostovoljec)
Termin izvedbe: po dogovoru, v mesecu aprilu planirana dva obiska
Trajanje akcije: 2 uri dopoldan ali popoldan
Potrebni materiali: dobra volja


Opis dela:
Skupaj s prostovoljci DU Litija bomo obiskali najstarejše člane v Domu Tisje. V aprilu se planirata dva obiska, ki bosta trajala po dve uri. V tem času se bomo družili s stanovalci Doma Tisje.

Prijave: Irena Planinsek: irena.planinsek@consulta.si, 031 664 174.

Akcija: druženje in pomoč starejšim
Predlagatelj: Društvo upokojencev Litija

Število prostovoljcev: po en prostovoljec na akcijo/obisk
Termin izvedbe: po dogovoru, v mesecu aprilu
Trajanje akcije: cca 2 uri
Potrebni materiali: dobra volja


Opis dela:
DU Litija nadaljuje s humanitarnim delom z dnevnimi obiski starejših nad 69 let po celi občini v programu Starejši za starejše. Poleg svojih prostovoljcev bi pri obisku vključili tudi druge prostovoljce, ki so pripravljeni na druženje s starejšimi na njihovem domu, bi jih lahko kdaj zapeljali po kakšnem opravku (obisk zdravnika ipd.) ali jim pomagali pri kakšen drugem opravilu na njihovem domu.

Prijave: Irena Planinsek: irena.planinsek@consulta.si, 031 664 174.

Akcija: kvačkanje zlatih ribic
Predlagatelj: ZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija in Mladinski svet občine Litija

Število prostovoljcev: neomejeno
Termin izvedbe: 22. 3. – 4. 4. 2014
Trajanje akcije: vsak dan od 17.00 dalje v dnevnem centru Mladinskega centra Litija
Potrebni materiali: kvačka debeline 3 do 3,5, volna, preja (če je nimate, jih imamo par na zalogi)


Opis dela:
Zaščitni znak Dneva za spremembe so rumene ribe, ki plavajo proti toku. Letos je predlagateljica akcije Dan za spremembe Slovenska filantropija – združenje za promocijo prostovoljstva predlagala, da bi vsak prostovoljec dneva sprememb imel na sebi pripeto kvačkano ribico.

Prijave: Irena Planinsek: irena.planinsek@consulta.si, 031 664 174.

Akcija: barvanje klopi in igral na otroških igriščih

Predlagatelj: Mladinski svet občine Litija in Mc Litija
Število prostovoljcev: vsaj 20
Termin izvedbe: petek, 4. 4. in sobota, 5. 4. 2014 (po potrebi več)
Trajanje akcije: od 9.00 dalje (zbor na info točki pred Športno dvorano Litija)
Potrebni materiali: čopiči, rokavice, brusni papir, zaščitna obleka. Barve in druge materiale sta prispevala JUB d.o.o. in Občina Litija.


Opis dela: Prostovoljci bodo prebarvali klopi in otroška igrala in tako spremenili pomemben del podobe lokalne skupnosti. Del lokalne skupnosti, kjer se srečuje več generacij, najmlajši nadobudni otroci, starši, mladi kot tudi stari starši. Z preureditvijo in barvanjem želimo spremeniti del prostora, ki kljub sodobnemu načinu življenja še vedno ostaja zbirališče vseh generacij. Zato bomo stopili skupaj in obnovili (zbrusili in prebarvali) klopi in igrala na naslednjih igriščih:
  • obe igrišči z igrali in klopmi v Gradcu (igrišče na Ulici 25. maja in igrišče ob Marokovi poti);
  • igrišče za košarko in igrišče z igrali in klopmi na Trgu na Stavbah;
  • klopi na Valvazorjevem trgu (pri Optiki Manja);
  • klopi in Štirno na Valvazorjevem trgu;
  • igrišče za košarko in nogomet z igrali in klopmi »Brodarc« (med Brodarsko ulico in C. K. S.);
  • igrišče z igrali in klopmi med C. K. S. in Ulico solidarnosti (pri Frape baru);
  • igrišče z igrali za Maistrovo ulico (ob Grbinski cesti).
V kolikor se odločite priključiti akciji šele na Dan za spremembe, je zbor ob 9.00 na info točki pred Športno dvorano Litija. Vsi pridni pomagači se bomo po zaključku akcije v soboto, 5. 4. Pogostili z golažem.

Prijave: Irena Planinsek: irena.planinsek@consulta.si, 031 664 174.

Akcija: postavljanje vrtov, vsezasavski menjalni krog in svetovanje permakulturnega načrtovalca Aljaža Plankla pred Mladinskim centrom Litija
Predlagatelj: neformalna skupina permaKUL!

Število prostovoljcev: najmanj 15
Termin izvedbe: sobota, 5. 4.
Trajanje akcije: 9.00 – 12.00
Potrebni materiali: motike, lopate, vile, grablje, škarje za obrezovanje, kladiva, kangle, izvijači, ročne žage, žeblji in vijaki (veliko in različnih velikosti)


Opis dela:
Neformalna skupina bo s pomočjo prostovoljcev uredila skupnostni vrt pred mladinskim centrom in tako obiskovalcem Mc Litija omogočila dostop do sveže zelenjave in dnevne zaloge košarice zdravja.

Prijave: Irena Planinsek: irena.planinsek@consulta.si, 031 664 174.

Akcija: druženje s stanovalci Doma Tisje
Predlagatelj: Skavtski steg Litija 1 - Pojoči volkovi

Število prostovoljcev: poleg skavtov še 5 prostovoljcev
Termin izvedbe: petek, 4. 4.
Trajanje akcije: 14.00 – 15.30
Potrebni materiali: dobra volja


Opis dela: po dogovoru – skavti bodo za stanovalce pripravili različne delavnice

Prijave: Irena Planinsek: irena.planinsek@consulta.si, 031 664 174.

Akcija: postavitev skupnostnega sadovnjaka Rozmanov trg
Predlagatelj: Društvo SloMo

Število prostovoljcev:
Termin izvedbe: predvidoma 26. 4.
Trajanje akcije:
Potrebni materiali: motike, lopate, vile, grablje, škarje za obrezovanje, kladiva, kangle, izvijači, ročne žage, žeblji in vijaki (veliko in različnih velikosti), zaščitna obleka, sadike.

Opis dela: Društvo bo z dovoljenjem občine Litija na območju travnatih povšin poskrbelo za zasaditev prvega skupnostnega sadovnjaka v Litiji, zasejevanje bo potekalo ob ulici Solidarnosti.

Prijave: Irena Planinsek: irena.planinsek@consulta.si, 031 664 174.

Akcija: čistilna akcija za Savo
Predlagatelj: Mladinski svet občine Litija in KLIŠE

Število prostovoljcev: vsaj 20
Termin izvedbe: sobota, 5. 4. (po potrebi več)
Trajanje akcije: od 9. ure dalje (zbor na info točki pred Športno dvorano Litija )
Potrebni materiali: vrečke za smeti, rokavice, zaščitna obleka, primerna obutev


Opis dela: Prostovoljci KLIŠE-ja bodo na dan sprememb odšli na čistilni obhod obronkov reke Save. Želijo delovati ekološko in poskrbeti za ureditev bregov reke Save in s tem tudi poskrbeti za lepši vsakdanji izgled Litije in okolice reke Save.

Prijave: Irena Planinsek: irena.planinsek@consulta.si, 031 664 174.

Akcija: čistilna akcija in obrezovanje drevoreda v Jevnici
Predlagatelj: Mladinski svet občine Litija in Mladinsko društvo Jevnica

Število prostovoljcev: neomejeno
Termin izvedbe: sobota, 5. 4. (po potrebi več)
Trajanje akcije: od 9.00 v MDJ
Potrebni materiali: vrečke za smeti, rokavice, zaščitna obleka,primerna obutev


Opis dela: Prostovoljci MDJ bodo na dan sprememb obrezali njihov drevored, terposkrbeli za čistilno akcijo v njihovem kraju.

Prijave:
Irena Planinsek: irena.planinsek@consulta.si, 031 664 174.

 Akcija: čistilna akcija
Predlagatelj: Osnovna šola Litija, Podružnica s prilagojenim programom OŠ Litija

Število prostovoljcev: neomejeno
Termin izvedbe: sobota, 5. 4. (po potrebi več)
Trajanje akcije:
Potrebni materiali: vrečke za smeti, rokavice, zaščitna obleka,primerna obutev


Opis dela:
Prostovoljci OŠ Litija in podružnice s PP bodo na dan sprememb poskrbeli za eno manjšo čistilno akcijo.

Prijave: Irena Planinsek: irena.planinsek@consulta.si, 031 664 174.

Akcija: čistilna akcija
Predlagatelj: Gimnazija Litija

Število prostovoljcev: neomejeno
Termin izvedbe: petek, 4. 4. (po potrebi več)
Trajanje akcije:
Potrebni materiali: vrečke za smeti, rokavice, zaščitna obleka,primerna obutev


Opis dela:
Prostovoljci Gimnazije Litija bodo na dan sprememb poskrbeli za eno manjšo čistilno akcijo in urejanje okolice Gimnazije Litija.

Prijave:
Irena Planinsek: irena.planinsek@consulta.si, 031 664 174.


Kontaktna oseba na Stičišču NVO osrednje Slovenije za zbiranje potencialnih prostovoljcev je: Irena Planinsek: irena.planinsek@consulta.si, 031 664 174.

Vodji projekta: Mojca Mikac (Mladinski svet občine Litija) in Tina Baš (JZKMŠ - OE Mladinski center).


AKCIJE ZBIRANJA SREDSTEV:


ZBIRANJE SREDSTEV ZA PODPORO KULTURI
V soboto, 5. aprila ob 17. uri bo v Muzeju premoderne umetnosti v Hotiču umetniški dogodek, na katerem bomo zbirali sredstva za podporo kulturnim dejavnostim v lokalni skupnosti. Pomagaj kulturi tudi ti z donacijo v dobrodelni umetniški trgovini.


ZBIRANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE ŠPORTA
Med 31. 3. 2014 in 6. 4. 2014 lahko prinesete star papir v zabojnik pri KGZ - Agromarket v Litiji in Ženskemu rokometnemu društvu Litija pomagate zbirati sredstva za spodbujanje športnih aktivnosti mladih v lokalni skupnosti. Zabojnik boste prepoznali po ribicah, znaku Dneva za spremembe.


ZBIRANJE SREDSTEV ZA SKUPNE PROSTORE
V soboto, 5. aprila bodo lahko udeleženci 11. pohoda po Jablanški dolini naredili korak k boljšemu počutju ter prispevali pri zbiranju denarnih sredstev za ureditev skupnih prostorov za medgeneracijsko druženje krajanov. Zbrana sredstva, s srečelovom in prostovoljnimi prispevki, bodo namenjena dokončanju prostorov v Gasilskem domu Jablanica.


ZBIRANJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO OGROŽENE DRUŽINE
Vsi prostovoljni prispevki zbrani na gledaliških predstavah bodo šli v dobrodelne namene pomoči potrebnim posameznikom znotraj občin Šmartno pri Litiji in Litija.

V petek, 4. aprila ob 19.00 bo v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji gostovala gledališka skupina Teater 16 z Gimnazije Litija, ki bodo uprizorili predstavo Pohujšanje v dolini šentflorjanski.

V sobota, 5. aprila ob 19.00 bo v Kulturnem centru Litija predstava Spusti me pod kovter… v izvedbi Kulturno umetniškega društva Vajkard.


ZBIRANJE RABLJENIH OBLAČIL ZA STOJNICO VSE ZASTONJ

V sobota, 5. aprila od 9.00 do 12.00 bomo zbirali obleke, obutev in igrače v ZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija. Stojnica vse zastonj je humanitarni prostovoljski projekt ZKMŠ Litija enote MC Litija, preko katerega poteka izmenjava predmetov. Z njim želimo pomagati predvsem lokalnim posameznikom, ki so se znašli v stiski.


ZBIRANJE ZAMAŠKOV ZA OMOGOČANJE ŠOLANJA POSAMEZNIKOM
V sobota, 5. aprila od 9.00 do 12.00 v ZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija smo se lotili smo se lotili nove akcije zbiranja zamaškov za delno plačilo šolnin.
 

Ne prepuščaj se toku, spreminjaj tudi ti!PREDLAGAJTE NAJBOLJ PRIZADEVNE MLADE PROSTOVOLJKE IN PROSTOVOLJCE V LETU 2013 V OBČINI LITIJA

Mladinski svet občine Litija in Zavod za kulturo, mladino in šport Litija enota Mladinski center Litija objavlja natečaj za izbor najbolj prizadevne mlade prostovoljke ali prostovoljce v letu 2013 v občini Litija. Do 31. marca lahko kdorkoli (posamezniki, neformalne skupine, društva, zavodi,…) predlaga mlade (15 do 30 let) za katere misli, da so z osebnim prizadevanjem in prostovoljnim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov občine Litija v letu 2013.

Predlaganim mladim prostovoljkam in prostovoljcem bodo podelili priznanja in nagrade ob sklepu Dneva za spremembe v soboto 5. aprila 2014 ob 19. uri v Kulturnem domu na stavbah.

Razpis in prijavni obrazec najdete na spletni strani MC Litija.

 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.