Predlog sprememb zakona o socialnem varstvu posredovan MDDSZ

CNVOS in mreža Vključen.si sta po januarskem posvetu s socialnovarstvenimi organizacijami pripravila predlog sprememb Zakona o socialnem varstvu.  

Namen sprememb je zagotoviti trajno in stabilno financiranje socialnovarstvenih programov, zato v zakon vnašajo pravno podlago za različne socialnovarstvene programe (javne, razvojne in eksperimentalne) in obdobje izvajanja zvišujejo na 10 let. Ker pa vse zadeve niso primerna zakonska materija oz. je bolje, da se uredijo v podzakonskem predpisu, predlagajo tudi, da se sprejme poseben pravilnik, v katerem se določijo obseg programov, pogoji za financiranje in jasni pogoji prehoda iz razvojnih in eksperimentalnih programov na javne verificirane programe. Skratka, s pravilnikom bi celovito uredili vsa vprašanja izvajanja socialnovarstvenih programov.

Sestanek z ministrstvom, na katerem bomo pretehtali predlog zakona, bo konec februarja.
Predlog zakona z obrazložitvami
Predlog zakona_sledi spremembam 

VIR: CNVOS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.