Poročilo o prostovoljstvu 2012

Analiza podatkov danih s strani prostovoljskih organizacij, ki so vpisane v vpisnik (v letu 2012 je oddalo poročilo o prostovoljskem delu skladno z Zakonom o prostovoljstvu 414 prostovoljskih organizacij (225 v letu 2011), je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij 54.137 (v letu 2011: 27.014), opravili pa so kar 5.538.795 ur prostovoljskega dela (v letu 2011: 4.296.348).
 

Glede na ocenjene vrednosti opravljenih prostovoljskih ur, ki so določene v Pravilniku o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (ena ura organizacijskega dela 13 EUR, vsebinskega dela 10 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6 EUR), je bilo v letu 2012, po poročanju prostovoljskih organizacij, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, opravljenih: 1.659.850 ur organizacijskega dela, 3.468.756 ur vsebinskega dela ter 410.189 ur drugega dela.

Skupaj je bilo opravljenega za več kot 58.726.744 EUR prostovoljskega dela (v letu 2011: 46 milijonov), kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

Podrobna analiza je dostopna v poročilu na povezavi: POROČILO O PROSTOVOLJSTVU 2012.

VIR: AJPES

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.