Povabilo k sooblikovanju razvojnih dokumentov RS

Na vladni ravni poteka priprava razvojnih dokumentov, ki bodo med drugim služili tudi kot podlaga za načrtovanje operativnih programov nove evropske finančne perspektive. Za oblikovanje skupnih stališč in predlogov NVO so za april in maj načrtovana široka posvetovanja znotraj nevladnih organizacij, ki bodo potekala elektronsko na forumu http://civilni-dialog.net/forumSRS/. Organizirani bodo tudi nevladniški posveti – po eden za vsako od prioritet Strategije razvoja Slovenije (podjetnost, znanje, zeleno, vključujoča družba, učinkovita javna uprava).

V februarju smo nevladne organizacije tudi izbrale svojih 17 predstavnikov v delovno skupino, kjer bodo v dialogu z MGRT in drugimi pristojnimi ministrstvi zastopali stališča in predloge NVO.

Na forumu se bodo sproti objavljali vsi dokumenti (vladni osnutki, usklajena stališča NVO ….) in komentarji NVO nanje. Omogočeno bo neposredno komentiranje posameznih vsebin, objavljeni pa bodo tudi kontakti NVO predstavnikov in informacije o procesu.

V drugi polovici aprila bodo sledili nevladniški posveti:
  • 15. 4. ob 15h kulturne industrije (sejna soba CNVOS, Povšetova 37, 4. nadstropje), na posvet se lahko prijavite na sandra.dorem@gibanica.eu
  • 16. 4. ob 15h podjetništvo (sejna soba CNVOS, Povšetova 37, 4. nadstropje), na posvet se lahko prijavite na zagovornistvo@cnvos.si
  • sprememba 16. 4. ob 15h znanje (Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, Ljubljana, 12. nadstropje), na posvet se lahko prijavite na minvos@umi.si
  • 17. 4. ob 10h učinkovita javna uprava (sejna soba CNVOS, Povšetova 37, 4. nadstropje), na posvet se lahko prijavite na zagovornistvo@cnvos.si
  • 22. 4. ob 10h zdravje (sejna soba CNVOS, Povšetova 37, 4. nadstropje), na posvet se lahko prijavite na apga@amis.net
  • 22.4. ob 15h sociala (sejna soba CNVOS, Povšetova 37, 4. nadstropje), na posvet se lahko prijavite na zagovornistvo@vkljucen.si
  • 24. 4. ob 9h zeleno (Okoljski center, Trubarjeva 50, Ljubljana), na posvet se lahko prijavite na info@planbzaslovenijo.si

Predlogi se bodo zbirali do konca aprila. Do 10. maja bodo potem pod vsebinsko koordinacijo NVO predstavnikov pripravljeni osnutkih skupnih predlogov in stališč NVO po posamezni prioriteti. Na forumu bodo dani v komentar. Po potrebi bo za posamezno področje organiziran še dodaten posvet.

K oblikovanju skupnih stališč želimo pritegniti kar najširši krog nevladnih organizacij. Zato vas vabimo, da svoje komentarje na osnutek Državnega programa prioritet in investicij (DRPi), ki za vseh pet prioritet vsebuje analizo stanja, cilje in investicijska področja, ter na tabelo ciljev, kazalnikov in sredstev pripravite tudi vi.

Da bi vam pri oblikovanju komentarjev in predlogov pomagali, smo oblikovali poseben obrazec, v katerega lahko svoje predloge zapišete. Ker je proces oblikovanja dokumentov že zelo daleč, vas prosimo, da ste kar se da konkretni.

Svoje komentarje lahko objavite na forumu ali pa jih pošljete na zgoraj navedene elektronske naslove. 

VIR: CNVOS
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.