Vabljeni k oddaji projektnega predloga za regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014 - 2020

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je začela z evidentiranjem projektov za regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014 - 2020 (RRP LUR). Tudi nevladne organizacije se lahko aktivno vključimo v proces programiranja s svojimi predlogi za razvojne projekte. Predloge je potrebno posredovati do 31.1.2013. 

Hkrati s pripravo nacionalnih strateških dokumentov za novo finančno perspektivno 2014-2020, poteka v regiji priprava regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije (RRP LUR 2014-2020).

RRP je vsebinski dokument, ki bo na podlagi ocene stanja v regiji, ki je v pripravi, in identificiranih razvojnih potencialih, opredelil investicijska področja in regijske projekte, v katera bo regija vlagala v naslednjem programskem obdobju z namenom, da doseže specifične cilje, opredeljene na nacionalni ravni.

Skladno s postopki priprave RRP LUR 2014-2020 poteka v regiji prvi nabor indikativnih projektov po občinah, s tem pozivom pa vabijo vse ostale zainteresirane institucije, posameznike, gospodarske subjekte in društva iz regije, da se aktivno vključijo v proces programiranja s svojimi predlogi za razvojne projekte.

Predloge posredujte na projektnem obrazcu na e-naslov liljana.drevensek@ljubljana.si do 31.1.2013.

Evidentirani projekti bodo osnova za nadaljnje delo ter oblikovanje ciljev in prioritet ter razvojne specializacije regije. Predložitev izpolnjenega projektnega obrazca še ne zagotavlja umestitve v RRP.

Več o poteku priprave RRP si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Projektni obrazec doc.

VIR: RRA LUR

 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.