Postopek izbire predstavnikov NVO v Svet Vlade RS za razvoj nevladnih in prostovoljskih organizacij

V zvezi s postopkom izbire predstavnikov nevladnih organizacij v Svet Vlade RS za razvoj nevladnih in prostovoljskih organizacij bo v četrtek, 21. aprila 2011, ob 13:30 v sejni sobi CNVOS (Povšetova 37, Ljubljana, 4. nadstropje) potekal posvet.

Kaže namreč, da so nevladniška prizadevanja za ustanovitev takšnega sveta v svoji sklepni fazi, saj je Ministrstvo za javno upravo že pripravilo osnutek sklepa o njegovi ustanovitvi. Svet je posvetovalni organ vlade, ki obravnava strateška vprašanja razvoja nevladnega sektorja, tako da spremlja položaj nevladnih organizacij, predlaga ukrepe in spremlja javne politike, ki se nanašajo na razvoj nevladnega sektorja v Republiki Sloveniji, daje pobude za sprejetje predpisov in ukrepov, potrebnih za razvoj nevladnih organizacij itd.

Svet naj bi sestavljalo 15 članov: 7 nevladnih, 7 vladnih in predstavnik akademske raziskovalne stroke. Predsedoval bi mu naj predstavnik iz vrst NVO.

Ker obstaja vrsta načinov, kako postopek izpeljati, bo posvet namenjen skupnemu iskanju najprimernejšega, ki bi zagotavljal izbiro kompetentnih in odgovornih NVO predstavnikov.

Posvet organizirajo: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Skupnost privatnih zavodov - SKUP, Združenje slovenskih ustanov - ZSU ter Zveza društvenih organizacij Slovenije - ZDOS.

Glede na pomembnost vprašanja bomo veseli čim večje udeležbe.

Prijava udeležbe: zagovornistvo@cnvos.si, kamor je mogoče posredovati tudi pisne predloge. Na posvetu bodo razdeljeni in predstavljeni vsem udeležencem.

VIR: CNVOS
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.