Strokovni posvet vsebinske mreže NVO varujejo vaše zdravje

Vsebinska mreža NVO varujejo naše zdravje v okviru projekta »NVO varujejo naše zdravje« vabi člane mreže na I. strokovni posvet članov vsebinske mreže. Posvet bo potekal v sredo, 26. januar 2011, ob 16:00 v Centru Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana. Namenjen bo predstavitvi vsebine projekta »NVO varujejo naše zdravje«, konzorcijskih partnerjev projekta in predstavitvi ter usklajevanju mnenj glede I. zakonske pobude o sofinanciranju nevladnih organizacij na področju zdravja, ki bo usklajena podana s strani vsebinske mreže na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za finance Republike Slovenije.

PROGRAM:
  • Predstavitev projekta »NVO varujejo naše zdravje« (Kaj vam lahko nudimo, kako nam lahko pri tem pomagate in kaj bomo skupaj s tem dosegli!) – Darija Lorbek in Petra Usar, sodelavki na projektu
  • Predstavitev konzorcijskih partnerjev, Društva za zdravje srca in ožilje Slovenije in Zavoda Pro Arte (Delo in vloga konzorcijskih partnerjev v projektu.) – predstavnika konzorcijskih partnerjev
  • Predstavitev I. zakonske pobude o sofinanciranju NVO na področju zdravja (Predlog spremembe Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov – specializirane trgovine, Tobačni evro in ustanovitev računa, kamor bi se stekal del sredstev Tobačnega evra, iz katerega bi se delno financirale nevladne organizacije, ki delujejo na področju zdravja, in bi se tako vsaj del sredstev povrnil v preventivo.) – Sedin Kičin, strokovni sodelavec na projektu
  • Predstavitev Peticije Tobačni evro (E-peticija kot način pridobivanja podpore javnosti.) – mag. Simon Delakorda, direktor Zavoda INePA
  • Razprava o predstavljeni zakonski pobudi
PROGRAM POSVETA

Slovenska zveza za tobačno kontrolo, ki se je z 20. decembrom 2010 preimenovala v Slovensko zvezo za tobačno kontrolo in javno zdravje, s konzorcijskima partnerjema Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije in Zavodom Pro Arte je bila uspešna pri prijavi na Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2011-2012 Ministrstva za javno upravo in bo tudi v prihodnje obveščala o novostih s področja javnega zdravja, nudila pomoč, izobraževanje in svetovanje pri delu NVO, skrbela za podajanje zakonskih predlogov in le-te usklajevala med člani vsebinske mreže ter skrbela za promocijo celotnega nevladnega sektorja na področju zdravja.
 
Projekt, bo potekal pod imenom NVO varujejo naše zdravje in bo povezal in uskladil delovanje kar največjega števila nevladnih organizacij s področja zdravja. Več o projektu na novi spletni strani: http://nvozdravje.si. V svojo mrežo vabijo nevladne organizacije delujoče na področju zdravja.

PRISTOPNI OBRAZEC  

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.