Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Predmet javnega razpisa:

 Temeljno področje poziva je obeležitev tistih državnih praznikov RS v letu 2013, katerih obeležitev ne organizira Republika Slovenija. V ta namen se sofinancira kulturne projekte – proslave, ki jih organizirajo in izvedejo prijavitelji projekta z zahtevanimi referencami ob naslednjih praznikih oz. dela prostih dnevih, opredeljenih v 1. in 2. členu ZPDPD: - 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini; - 31. oktober, dan reformacije; - 23. november, dan Rudolfa Maistra. Razpis se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje 30. 11. 2013. Vloge, prispele na javni poziv, se bodo obravnavale po času prispetja.

Potencialni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki delujejo na temeljnem področju poziva, kar dokazujejo s preteklim delovanjem, iz katerega je razvidno, da so vsaj dvakrat (2x) že izvedli ali bili vključeni v izvedbo primerljivega projekta obeležitve državnega praznika RS s prireditvijo, ki je presegala lokalni pomen, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni poziv za leto 2013 je 20.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav: velja do porabe sredstev

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.