NVO - Razpisi :: Arhiv 2009

Arhiv razpisov za NVO 2009

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
30. november 2009 LIFE+: NGO operating grants for 2010 Evropski razpisi
2. december 2009 Vabilo nevladnim kulturnim organizacijam in samostojnim ustvarjalcem na kulture, da MOL-u posredujejo predloge za kandidatke in kandidate v projektni skupini Občinski razpis
4. december 2009 Javni razpis za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2010 za področje mladinski raziskovalni projekti Občinski razpis
4. december 2009 Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012 s področja mladinskih aktivnosti Občinski razpis
4. december 2009 Javni razpis za sofinanciranje projektov / programov v MOL za leto 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012 s področja preprečevanja zasvojenosti Občinski razpis
4. december 2009 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za otroke na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2010 Občinski razpis
7. december 2009 Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim Nacionalni razpisi
7. december 2009 Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v RS, ki jih bo v letu 2010 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Nacionalni razpisi
10. december 2009 Javni razpis za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE+08 Nacionalni razpisi
14. december 2009 Javni razpis za sofinanciranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2010 Nacionalni razpisi

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.