NVO - Razpisi :: Arhiv 2013 :: Nacionalni razpisi

Arhiv razpisov za NVO 2013

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. januar 2013.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 48PO12 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. junij 2013.
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. avgust 2013.
Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini za leto 2012 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. avgust 2013.
Javni razpis za oddajo vlog v okviru ukrepa subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
7. oktober 2013.
Javna dela 2013 – novo javno povabilo Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
15. oktober 2013.
Sofinanciranje slovenskega deleža projektov, ki so bili v letih 2012 ali 2013 izbrani na razpisih programa EU Kultura (2007-2013) Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
25. oktober 2013.
Javni razpis PURE 2013-2 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorj Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. oktober 2013.
Javni razpis za dodeljevanje posojil za programsko pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
29. november 2013.
Javni razpis E3URE-2013-1 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih Nacionalni razpisi
do porabe sredstev Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Nacionalni razpisi
do porabe sredstev Javni razpis v okviru ERA-NET PLUS iniciative WOODWISDOM-NET+ Nacionalni razpisi
8. januar 2013 Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji Nacionalni razpisi
8. januar 2013 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2013 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Nacionalni razpisi
8. januar 2013 Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim Nacionalni razpisi
16. januar 2013 Javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij Nacionalni razpisi

|< <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >> >|
Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.