Sofinanciranje slovenskega deleža projektov, ki so bili v letih 2012 ali 2013 izbrani na razpisih programa EU Kultura (2007-2013)

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Predmet javnega razpisa:

 Ministrstvo za kulturo letos ponovno vzpostavlja sistem sofinanciranja projektov EU. Upravičeni so projekti, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Kultura za leto 2012 ali 2013. Pogoj za sofinanciranje slovenskega deleža je, da v času sklenitve pogodbe projekti še potekajo. Ministrstvo za kulturo bo postopke za prijavitelje projektov, ki so že bili strokovno ovrednoteni in izbrani na javnih razpisih programa EU Kultura izvedlo ob upoštevanju načela zmanjševanja administrativnih bremen. Zato bo v skladu s 1. odstavkom 106 j. člena Zakona o javnih financah pristopilo k sklepanju neposrednih pogodb z uspešnimi prijavitelji, ki bodo predložili vse potrebne podatke in dokumente, navedene v priloženih obrazcih. Vloge bodo obravnavane od 16. avgusta 2013 naprej, po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije. Pogodbe se bodo sklepale do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. oktobra 2013.

Potencialni prijavitelji: Upravičeni so prijavitelji katerih  projekti,  so bili izbrani na razpisih programa EU Kultura za leto 2012 ali 2013

Vrednost razpisa: Najvišja podpora 5.000 € za vodje projekta, 2.000 € za soorganizatorje in 1000 € za prevodne projekte.

Zneski in delež financiranja: Ministrstvo bo glede na navedeno v letu 2013 lahko sofinanciralo največ 10 % vložka soorganizatorja ali največ 15 % vložka vodje projekta (projekti sodelovanja, evropski kulturni festivali) oziroma največ 10 % podpore EU v primeru prevodnih projektov.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 15. oktober 2013.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.