Javni razpis za oddajo vlog v okviru ukrepa subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Predmet javnega razpisa:

 Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic v letu 2012 najmanj za 5 odstotkov glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu, kar pomeni, da so bile vzrejene od 1. 5. 2011 do 31. 8. 2012. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do vključno 31. 8. 2013.

Potencialni prijavitelji: Vlagatelji za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013 so vzrejevalci, ki so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic v letu 2012 najmanj za 5 odstotkov glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu, kar pomeni, da so bile vzrejene od 1. 5. 2011 do 31. 8. 2012 ter izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju javnega razpisa.

Vrednost razpisa: 29.383 €

Zneski in delež financiranja: Subvencija vzrejevalcem čebeljih matic, ki uveljavljajo subvencijo za gospodarske čebelje matice znaša 2 € na čebeljo matico, za rodovniške čebelje matice pa subvencija znaša 7 €.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 31. avgust 2013.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.