Javna dela 2013 – novo javno povabilo

Razpisovalec: Zavod RS za zaposlovanje

Predmet javnega razpisa:

Objavljeno drugo javno povabilo za izbor programov javnih del (sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih) za leto 2013. Novo javno povabilo za leto 2013 je odprto do porabe sredstev, najdlje do 7. 10. 2013. Zaradi razdelitve sredstev je bilo prvo javno povabilo zaključeno v vseh območnih službah Zavoda.

Potencialni prijavitelji: Pogoji novega javnega povabila za leto 2013 ostajajo enaki kot doslej. Tudi tokratno javno povabilo omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in drugih sorodnih področjih. Na javno povabilo se lahko prijavijo izvajalci programov javnih del, ki so neprofitni delodajalci. Tudi odslej se bodo v javna dela lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni pri Zavodu, brezposelni, mlajši od 30 let ali starejši od 50 let, brezposelni prejemniki denarnega nadomestila ali denarne socialne pomoči, brezposelni brez poklica, brezposelni starši invalidnih in dolgotrajno bolnih otrok, brezposelni po prestani zaporni kazni, brezposelni, ki živijo sami in imajo enega ali več vzdrževanih članov, brezposelni invalidi in Romi.

Vrednost razpisa: 8,9 milijona €

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 7. oktober 2013.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.