Javni razpis o sofinanciranju prireditev na Občinskem trgu v občini Horjul za leto 2013

Razpisovalec: Občina Horjul

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev, ki se bodo v letu 2013 odvijala na Občinskem trgu v Horjulu.

Potencialni prijavitelji: Upravičenci do sredstev so društva, zavodi ter drugi izvajalci, ki delujejo na področju kulture, športa, izobraževanja, kmetijstva, humanitarne dejavnosti, turizma in podobnih dejavnosti, ki zadovoljujejo interese občanov s sedežem v in izven Občine Horjul

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev je 5.000 €.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 31. december 2013.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.