Javni poziv za dodelitev sredstev iz proračunske postavke "Stroški za pokroviteljstva in prireditve občine « v občini Ivančna Gorica za leto 2013

Razpisovalec: Občina Ivančna Gorica

Predmet javnega razpisa:

 Predmet poziva je sofinanciranje projektov in organizacije prireditev pravnim osebam ter sodelujočim na kulturnih, športnih, humanitarnih, strokovnih ter družabnih prireditvah na območju Občine Ivančna Gorica.

Potencialni prijavitelji: Na javni poziv se lahko prijavijo pravne osebe, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost projekta, pomembnost prireditve za Občino Ivančna Gorica in tradicionalnost ter da izpolnjujejo naslednje pogoje;

-  da imajo sedež v Občini Ivančna Gorica oziroma da imajo najmanj tri člane iz Občine Ivančna Gorica

-  da se predlagani projekti nanašajo na pomen Občine Ivančna Gorica in njeno prebivalstvo.

 

 

Vrednost razpisa: 16.000,00 €

Rok za oddajo prijav: velja do porabe sredstev

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.