Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 48PO12

Razpisovalec: Slovenski okoljski javni sklad-Eko sklad

Predmet javnega razpisa: Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe :

  • Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
  • Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov)
  • Gospodarjenje z odpadki
  • Varstvo voda
  • Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo
 

Potencialni prijavitelji: Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do kreditov so upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona (zaebniki).

Vrednost razpisa: Višina sredstev po tem pozivu znaša 25 milijonov EUR

Zneski in delež financiranja: Najvišji delež kredita je 75% ali 80% ali 90 % priznanih stroškov naložbe glede na področje okljske naložbe.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 31. januar 2013.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.