Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013

Razpisovalec: Zavod RS za zaposlovanje

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru Programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«. 
Predmet programa je usposabljanje na delovnem mestu in povračilo stroškov usposabljanja za brezposelne, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni pri Zavodu. Usposabljanje na delovnem mestu traja 1 ali 2 meseca.

Potencialni prijavitelji: Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujejo še vse druge zahtevane pogoje.

Če ste sodelovali že na prejšnjem javnem povabilu (za obdobje 2009/2011) ali v zadnjih 12 mesecih na drugih javnih povabilih za usposabljanje na delovnem mestu (npr. za nekdanje delavce Mure), morate ob prvi oddaji ponudbe dokazati, da ste zaposlili vsaj 1/3 udeležencev, ki so uspešno zaključili usposabljanje.

Pogoj glede zaposlitev ob prvi oddaji ponudbe ne velja, če doslej še niste pridobili sredstev za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu ali če ste na prejšnjem in drugih javnih povabilih usposabljali manj kot 3 brezposelne.

Vrednost razpisa: 8,5 milijona EUR (85 %) prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada(ESS),1,5 milijona EUR (15 %) pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 1. junij 2013.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.