Prvi razpis programa Interreg Mediteran in informativni dan

V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Mediteran je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 9. 9. 2015 v Ljubljani organizirala informativni dan ob prvem razpisu programa Interreg Mediteran (MED) 2014–2020, ki je odprt od 1. 9. do 2. 11. 2015.  

Program Interreg MED je transnacionalni program evropskega sodelovanja za področje Sredozemlja. Sodelujejo partnerji iz 13 držav, vključujoč celotno severno sredozemsko obalno območje. Transnacionalno združevanje jim omogoča reševanje izzivov, ki presegajo nacionalne meje, kot je dvig energetske učinkovitosti, varstvo naravnih in kulturnih virov ter krepitev inovativnosti.

Na spletni strani programa MED je dostopen razpis z navodili in obrazci. Njegova vrednost je 84,25 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 3,39 milijona evrov sredstev IPA, ki bodo namenjena naslednjim prioritetam:
1: krepitev inovacijskih zmožnosti,
2: spodbuda nizkoogljičnim strategijam ter
3: varstvo in ohranjanje naravnih in kulturnih virov.

Več o programu in razpisu: http://interreg-med.eu.


Na informativnem dnevu so predstavili program in projekte, izvedene v preteklosti ter predstavili razpis.
Že izvedeni razpisi programov Območje Alp, Srednja Evropa in Interreg Europe kažejo na izjemno velik interes razvojnih institucij po sodelovanju. Na prve tri razpise se je namreč prijavilo več kot tisoč projektov oziroma deset tisoč institucij, nekatere seveda večkrat. Kot po navadi so slovenski partnerji živo vpeti v večino prijavljenih projektov, zato se lahko že sedaj nadejamo dobrih rezultatov.

V preteklem obdobju je bila Slovenija na tem področju uspešna. O tem pričajo številni uspešni projekti, v katerih je sodelovalo več kot 400 slovenskih organov in institucij: od javne uprave, regionalnih in sektorskih razvojnih agencij, zavodov in operaterjev javne infrastrukture do inštitutov, univerz, zbornic, združenj, tehnoloških parkov in drugih deležnikov. Slovenski partnerji so sodelovali v dveh tretjinah transnacionalnih projektov in s skoraj 4000 institucijami iz Evrope.

Slovenske institucije so v sodelovanju s partnerji iz drugih držav razvile vrsto izkušenj in poglobile znanje na različnih področjih – od okvirnih pogojev za inovacije, dostopnosti, okoljskih vrednot in tveganj ter konkurenčnosti in privlačnosti regij. V okviru projektov so slovenske razvojne institucije prispevale k usklajevanju interesov različnih deležnikov in k oblikovanju razvojnih rešitev ne le v okviru naše države, temveč tudi preko meja.

Gradiva z informativnega dneva so objavljena na spletni strani SVRK.
 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.