Uspešni projekti programa Evropa za državljane

2. marca 2015 je rok za oddajo projektnih prijav na program Evropa za državljane, ki se izvaja prek dveh sklopov:
Evropski spomini in Demokratično delovanje in državljanska udeležba. Da si boste lažje predstavljali, kaj program sofinancira, vam predstavljamo nekaj projektov slovenskih prijaviteljev, ki so pridobili sredstva iz programa Evropa za državljane v preteklosti.

Sklopi programa Evropa za državljane


Sklop 1 – Evropski spomini:
namen je povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije.
Prioriteta 2015: 70. obletnica konca druge svetovne vojne

Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba: cilj je spodbujati demokratično in civilno udeležbo državljanov na ravni Unije. Ukrepi:
- Pobratenje mest
- Mreže mest
- Projekti civilne družbe
Prioriteta 2015: Razprave o prihodnosti Evrope


Uspešni projekti


Projekt prijavitelja Kulturno izobraževalno društvo Pina na sklopu 1 – Evropski spomini: »Women of the Resistance«, 90.000,00 €.
Projekt je osnovan na podlagi odkritja dnevnika Marije Antoniette Moro, rojene na meji med Italijo in Slovenijo, ki se je borila kot partizanka, najprej z Jugoslovani in kasneje z Italijani. Preko te zgodbe bo razvita delavnica na podlagi analize, razmisleka in razprave o vlogi žensk v odporu in o pomembnosti odpora za družbene spremembe. Razvili bodo močno mrežo z namenom spodbujanja izmenjave informativnega gradiva in ozaveščanja o izvoru vrednot, ki so danes temelj aktivnega evropskega državljanstva. Partnerstvo je vzpostavljeno med organizacijami treh sosednjih držav: Italije, Slovenije in Hrvaške. Na tem področju, med nemško okupacijo poimenovanem "Adriatische Küstenland", je bila nemška represija še posebej težka za lokalno prebivalstvo.
Partnerske organizacije: Kulturno izobrazevalno drustvo PiNA (SLO), Bonawentura Società Cooperativa (IT), La Giordola (IT), Associazione Quarantasettezeroquattro (IT), Zaklada za promicanje partnerstva i razvoj civilnog društva (HR), CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia (IT), Istarska županija (HR).
Projektne aktivnosti: 60 delavnic v srednjih šolah, natečaj za kratki film in esej, ekskurzija v Trst, konference o ženskah v odporu in javne predstavitve dokumentarnega filma o dnevniku Marije Antoniette in najboljšega kratkega filma in eseja.

Občina Škofja Loka je bila v sklopu programa Evropa za državljane 2007-2013, aktivnost »Tematsko mreženje partnerskih mest«, uspešna s projektom »Spodbujanje lokalnih skupnosti k ohranjanju kulturne dediščine zgodovinskih mest«.
Projekt vključuje 3 mednarodne dogodke in združuje ljudi iz lokalnih skupnosti, iz različnih delov Evrope, ki si bodo delili in izmenjavali izkušnje preko plenarnih predavanj, delavnic in prenosom dobrih praks. Program je namenjen občankam, občanom, županom, strokovnim delavcem na družbenem, kulturnem, prometno-okoljskem področju in strokovni javnosti.
1. HISTORIAL 2010 – Festival zgodovine in mednarodna konferenca (26.–29. junij 2010)
2. MEDNARODNO SREČANJE v partnerski občini Maasmechelen (27.–30. oktober 2010)
3. Mednarodni kongres »PASIJON V EVROPSKIH MESTIH« (17.-20. marec 2011).
V projekt so vključena partnerska mesta: Freising (Nemčija), Maasmechelen (Belgija), Tabor (Republika Češka), Auersmacher (Nemčija), St. Margarethen (Avstrija), Oberammergau (Nemčija), Zagreb (Hrvaška) in Medicina (Italija).

Na ukrepu Projekti civilne družbe je bil v letu 2014 izbran projekt slovenskega prijavitelja Društvo za razvoj podeželja LAZ: »Democratic Ownership and Civic Participation in Europe«, 150.000,00 €.
Projekt se osredotoča na nizek interes javnosti za politike EU in demokratične procese, tako da naslavlja različne elemente potrebne za demokratično participacijo: več izobraževanja o EU, izboljšanje aktivnega državljanstva, negovanje pojma evropske identitete ter vzpostavitev vključujočih in kooperativnih družb. Projekt bo raziskal razloge za neudeležbo na volitvah in pomanjkanje interesa za evropske politike pri ciljnih skupinah z različnim ozadjem.
Projekt združuje 15 organizacij iz 13 držav EU v 5 dogodkih, ki se bodo odvijali v različnih državah. Njegovi cilji so: raziskati trende in poglede na EU in njeno prihodnost v različnih ciljnih skupinah, od študentov do starejših, razviti smernice za oblikovanje lastništva EU identitete in državljanstva med različnimi ciljnimi skupinami, dvigniti ozaveščenost o aktivnem državljanstvu in prostovoljstvu ter vzpostaviti mostove sodelovanja med sodelujočimi mesti z namenom krepitve skupne evropske identitete in integracije s spominom na skupno preteklost.

Dodatno o programu pišemo v prispevku Znane so letne prednostne naloge programa EZD za leto 2015.

Za vse zainteresirane nevladne organizacije iz Osrednjeslovenske regije, ki imate namen oddaje prijave na katerega od ukrepov programa, bo 10. februarja. 2015, med 9.00 in 15.00 uro, v Ljubljani potekalo usposabljanje za pripravo projektnih prijav in v nadaljevanju tudi brezplačno mentorstvo pri pripravi in oddaji projektne prijave. O programu in možnosti prijave na usposabljanje bomo obveščali prek e-obvestil.

Za dodatne informacije o usposabljanju in pridobivanju sredstev za nevladne organizacije iz Osrednjeslovenske regije smo na voljo na e-pošti: darja.krstic@consulta.si ali telefonu: 059 927 619.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.