Finančne spodbude za usposabljanje brezposelnih 2015

Nepovratna sredstva lahko pridobite za praktično usposabljanje tistih, ki so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni med brezposelnimi. Aktualna programa sta Delovni preizkus za mlade 2015 in Usposabljanje na delovnem mestu 2015.

Delovni preizkus za mlade

S tem programom vam omogočajo delovni preizkus mladih brezposelnih, ki ga opravijo na delovnem mestu pri vas, in povračilo upravičenih stroškov izvedenega preizkusa.

V delovni preizkus pri vas se lahko vključijo tisti, ki so prijavljeni med brezposelnimi in so mlajši od 30 let.

Delovni preizkus traja najmanj 100 ur in največ 1 mesec.

Za izvedeni delovni preizkus za udeleženca organizaciji povrnejo 201 EUR, kar zajema sofinanciranje stroškov mentorja za udeleženca, predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca ter njegovega zavarovanja za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu.

Udeležencem delovnega preizkusa lahko povrnemo naslednje upravičene stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:
• Dodatek za prevoz – za vsak dan dejanske udeležbe v delovnem preizkusu znaša 0,13 EUR za vsak kilometer razdalje od kraja bivanja do kraja delovnega preizkusa in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
• Dodatek za aktivnost – znaša 3,00 EUR oziroma za prejemnike denarnega nadomestila 1,50 EUR za vsako uro dejanske udeležbe v delovnem preizkusu.

Ponudbo lahko delodajalci oddate do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 10. 9. 2015 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Več o programu Delovni preizkus za mlade.


Usposabljanje na delovnem mestu 2015

Program vam omogoča, da brezposelno osebo spoznate v konkretni delovni situaciji in jo za predvideno delovno mesto usposobite v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi.

Usposabljanje traja:
• en mesec (za preprosta delovna mesta),
• dva meseca (za zahtevnejša delovna mesta),
• za osebe, mlajše od 30 let pa lahko tri mesece.

Upravičeni strošek projekta, ki se izplača delodajalcu za vključenega udeleženca, je strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroška delodajalca znaša:
- 244,00 EUR, če usposabljanje traja 1 mesec,
- 369,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca,
- 492,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece.

V navedenem znesku je zajeto sofinanciranje naslednjih stroškov:
- stroški mentorja oz. nadomestnega mentorja, ki usposablja udeležence,
- stroški predhodnega zdravniškega pregleda za udeležence usposabljanja in
- stroški zavarovanja za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu za udeležence usposabljanja.

Udeleženec prejme dodatek za aktivnost in za prevoz.

Povabilo je odprto od 18. 2. 2015 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 1. 7. 2015 do 13. ure.

Več o programu Usposabljanje na delovnem mestu.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.