Priložnost za financiranje iz programa Interreg Srednja Evropa

13. februarja je bil objavljen prvi razpis programa Srednja Evropa (Interreg Central Europe Programme), ki je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Program podpira regionalno sodelovanje med devetimi srednjeevropskimi državami. Splošni cilj programa je »sodelovati onstran meje, da bi naredili srednjeevropska mesta in regije boljše za življenje in delo«, z izvajanjem pametnih rešitev, ki odgovarjajo na regionalne izzive na področjih inovacij, nizkoogljičnega gospodarstva, okolja, kulture in prometa.

Program poteka v obdobju 2014-2020 in namenja 231 milijonov evrov za sofinanciranje transnacionalnih projektov sodelovanja, ki jih bodo izvajale javne in zasebne organizacije s sedežem v Srednji Evropi.

Program vključuje vse regije iz Avstrije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije, osem regij iz Nemčije (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) in devet regij iz Italije (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, and Veneto).

Tematska prednostna področja:
1: Sodelovanje na področju inovativnosti za večjo konkurenčnost Srednje Evrope
2: Sodelovanje na področju nizkoogljičnih strategij v Srednji Evropi
3: Sodelovanje na področju naravnih in kulturnih virov za trajnostno rast v Srednji Evropi
4: Sodelovanje na področju prometa za boljšo povezanost Srednje Evrope

Vrednost razpisa: V sklopu prvega javnega razpisa bo dodeljenih 80 milijonov evrov.

Trajanje projektov: 
Priporočeno trajanje projekta je od 30 do 36 mesecev.

Partnerji: V programu lahko sodelujejo konzorciji vsaj treh partnerjev iz vsaj treh držav, od tega morata biti vsaj dva partnerja iz ene izmed regij v centralni Evropi.

Vrednost projektov in sofinanciranje: Priporočena finančna vrednost projektov je od 1 do 5 milijonov evrov. V izjemnih primerih so lahko podprti manjši ali večji projekti. Sofinanciranje projektov je do 85%.

Projekte lahko prijavite v dveh fazah. Rok za oddajo prijave na prvo fazo je ponedeljek, 13. april 2015 do 18. ure.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 4. in 5. marca 2015 v Hotelu Slon organizira dogodek Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji, katerega sestavljata nacionalna konferenca »Slovenija v transnacionalnih in medregionalnih programih evropskega teritorialnega sodelovanja« in informativni dan ob objavi prvih razpisov transnacionalnih programov Srednja Evropa ter Območje Alp. Program je objavljen na tej povezavi, kjer se nahaja tudi prijavni obrazec. Priporočajo, da pred udeležbo na dogodku preberete programsko in razpisno dokumentacijo.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.