Posvet NVO (društev, zasebnih zavodov in ustanov) iz občine Grosuplje

Z namenom evidentiranja težav nevladnih organizacij (društev, zasebnih zavodov in ustanov) v občini Grosuplje, aktivnega odzivanja nanje, povezovanja in mreženja, sodelovanja z namenom doseganja sistemskih sprememb ter krepitve NVO na vseh področjih delovanja, organiziramo posvet. Posvet bo potekal v četrtek, 19. 2. 2015 ob 17.00 uri v Družbenem domu na Taborski 1.

Posvet je namenjen razpravi, informiranju in samoorganizaciji NVO pri reševanju lokalnih in regionalnih težav, ki pestijo nevladni sektor. Z vzpostavljanjem sodelovanja želimo spodbuditi zaupanje med NVO in skupno iskanje rešitev pri vprašanjih kot so znižanje občinskih sredstev, izvajanje razpisov, brezplačna uporaba prostorov, brezplačna oglaševalska mesta, povezovanje idr. teme, ki se neposredno nanašajo na vzpostavljanje boljših pogojev za delovanje NVO v občini.

Posvet organizira Stičišče NVO osrednje Slovenije. Na posvetu bomo skupaj oblikovali sklepe in skozi strukturirano razpravo prihajali do skupnega konsenza na podlagi katerega se bodo iskali najustreznejši načini za uresničevanje ciljev, ki si jih bomo zadali. Udeleženci boste aktivno vključeni v iskanje in pripravo rešitev ter v celoten proces, kar pomeni, da boste aktivno vplivali in soodločali o položaju nevladnih organizacij na lokalni ravni. Oblikovane in usklajene pobude bomo posredovali na Občino Grosuplje.

Potrditev udeležbe nam sporočite na info@consulta.si ali po telefonu na 059 927 619 do 18. 2. 2015.

Veselimo se srečanja z vami!

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.