Informacijska pisarna Stičišča NVO osrednje Slovenije zdaj tudi v Ljubljani

Od februarja nas lahko, med torkom in četrtkom, obiščete v naši informacijski pisarni v Ljubljani na Vojkovi 63, kjer vam bodo po predhodni najavi na voljo naši svetovalci. Z našimi svetovalci se lahko za individualna brezplačna svetovanja s področja računovodstva, pravnih vprašanj, pridobivanja sredstev in izdelave spletnih strani dogovorite na številki 059 927 619 ali po e-pošti na info@consulta.si.

Računovodska svetovanja:
pomagamo vam razrešiti vaše računovodske dileme, usmerjamo pri pravilnem vodenju računovodstva vaše nevladne organizacije, pri pripravi in oddaji zaključnega računa, obračunu plač, avtorskih, podjemnih pogodb, potnih nalogov, nudimo vam različne vzorce, omogočamo ugodno uporabo spletnega računovodskega programa idr.
Kontakt: tjasa.bajc@consulta.si

Pravna svetovanja:
svetujemo vam pri izbiri ustrezne oblike nevladne organizacije, nudimo svetovanje pri ustanavljanju nevladne organizacije, statusnih spremembah, vzorce aktov, pravilnikov in pogodb, pomagamo pri pripravi pritožb in ugovorov, pridobivanju statusa v javnem interesu idr.
Kontakt: petra.cilensek@consulta.si

Pridobivanje sredstev:
nudimo vam informacije o aktualnih razpisih za vašo organizacijo, pomagamo pri planiranju in izbiri primernih razpisov, iskanju partnerjev, snovanju projektnih idej, mentorstvo pri pripravi in oddaji vlog na razpise, usmerjanje pri izvajanju projektov idr.
Kontakt: darja.krstic@consulta.si

Promocija:
omogočamo vam izdelavo tipske spletne strani in s tem hitrega ter enostavnega nastopa na spletu, usmerjamo pri pripravi vsebin in urejanju spletne strani, omogočamo vam objavo vaših dogodkov v koledarju stičišča in posredovanje nevladnim organizacijam.
Kontakt: klara.krzisnik@consulta.si

Brezplačna svetovanja so na voljo nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam) iz Osrednjeslovenske regije. Postanite član Mreže NVO osrednje Slovenije in koristite brezplačne storitve.
Aktivnosti Stičišča NVO osrednje Slovenije so sofinancirane iz Evropskega socialnega sklada.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.